Algemene informatie

Algemene informatie

 

Op deze website kunt u bestemmingsplannen bekijken en op die manier zien aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn.Deze pagina's leggen onder andere uit wat een bestemmingsplan nu eigenlijk is, wat het belang van een bestemmingsplan is, welke procedure een bestemmingsplan doorloopt en hoe van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Tevens wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop kan worden afgeweken van een bestemmingsplan (zie afwijken van het bestemmingsplan).Het is mogelijk dat u vanuit uw woonkamer via deze website middels een zogenaamde GIS-viewer interactief een bestemmingsplan kan bekijken. Door in deze GIS-viewer op een perceel op de kaart te klikken zal alle relevante (juridische) informatie over het betreffende perceel te voorschijn komen. Alle bestemmingsplannen van de gemeente Goes zijn dan ook beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl, de landelijke voorziening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 


Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Ook deze plannen zijn op deze website terug te vinden (zie: "Plannen ter inzage"). Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.