Leeswijzer

U gaat naar www.ruimtelijkeplannen.nl en kiest de locatie waar u meer informatie over wilt. In het scherm verschijnt dan welke bestemming op die locatie geldt en welke regels daarop van toepassing zijn. Ook kunt u de toelichting bekijken die van toepassing is op het hele bestemmingsplangebied.

In de regels vindt u voor elke bestemming:

  • Een omschrijving van de bedoelingen van de bestemming (doeleindenomschrijving); 
  • De regels die aangeven wat en hoe er gebouwd mag worden (bijvoorbeeld afmetingen); 
  • De afwijkingsmogelijkheden. Onder omstandigheden kunnen de burgemeester en wethouders afwijken van sommige bouwregels.

Behalve de regels per bestemming kent het plan ook algemene regels die aangeven hoe bestemmingsplanbepalingen uitgelegd of toegepast moeten worden, zoals:

De begripsbepalingen:

Van veel begrippen die u in de regels tegenkomt, is in de begripsbepalingen beschreven wat er mee bedoeld wordt. 

De wijze van meten:

Hier is omschreven hoe verschillende afmetingen bepaald worden (hoe wordt bijvoorbeeld een dakvoethoogte gemeten). 

Algemene afwijkingsmogelijkheden:

Dit zijn afwijkingsmogelijkheden die niet voor één bestemming, maar meer algemeen toegepast kunnen worden.

Bestemmingsplan bekijken