Wat is een omgevingsplan

Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. Goes had ongeveer 50 bestemmingsplannen. De inhoud is op 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan voor Goes.

Ook gaan de komende jaren een aantal verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast komt een deel van de voormalige rijksregels terecht in het omgevingsplan. Dit alles samen zijn de regels voor de fysieke leefomgeving.

De regels uit het omgevingsplan zijn te bekijken via het Regels op de kaart - Omgevingsloket. Je kunt dan zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels en beleid er gelden.

De gemeente heeft tot eind 2031 de tijd om alle regels voor de fysieke leefomgeving op te nemen in het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan wordt door gemeente stapsgewijs tot een volledig omgevingsplan. Tot die tijd kunnen voorschriften die van toepassing zijn op uw initiatief in andere documenten staan. Deze documenten zijn door u te raadplegen op Uitgebreid zoeken | Lokale wet- en regelgeving.