Bestemmingsplan bekijken tot 01-01-2024

Algemeen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Goes mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag vestigen? Hoe u een perceel mag gebruiken? Welke waarden een gebied heeft? Dit staat in een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

Alle bestemmingsplannen van de gemeente Goes zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u de papieren versie van het bestemmingsplan raadplegen, dan kunt u een afspraak maken om het betreffende plan in te zien door een mail te sturen naar venh@goes.nl. Daarbij geeft u aan om welk perceel/adres het gaat. Het bestemmingsplan wordt dan ter inzage gelegd bij de receptie van het Stadskantoor.