Algemene informatie

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken en op die manier zien aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn.

Deze pagina's leggen onder andere uit wat een bestemmingsplan nu eigenlijk is, wat het belang van een bestemmingsplan is, welke procedure een bestemmingsplan doorloopt en hoe van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Ook wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop kan worden afgeweken van een bestemmingsplan (zie afwijken van het bestemmingsplan).

Het is mogelijk dat u vanuit uw woonkamer via de website www.ruimtelijkeplannen.nl een bestemmingsplan kan bekijken. Door in de viewer op een perceel op de kaart te klikken zullen de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het betreffende perceel tevoorschijn komen.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn digitaal ter inzage. Deze plannen zijn op deze website terug te vinden (zie: "Plannen ter inzage"). Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.   

Naar plannen ter inzage