Omgevingsplan bekijken

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Goes mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag vestigen? Hoe u een perceel mag gebruiken? Welke waarden een gebied heeft? Dit staat in het Omgevingsplan gemeente Goes.

Het Omgevingsplan van de gemeente Goes is in te zien via Regels op de kaart - Omgevingsloket.  De mogelijkheid bestaat om het Omgevingsplan digitaal op het stadskantoor te raadplegen. U kunt daarvoor een afspraak maken door een mail te sturen naar venh@goes.nl. Daarbij geeft u aan om welk perceel/adres het gaat. Het Omgevingsplan wordt dan ter inzage gelegd bij de receptie van het Stadskantoor.