Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet is een nieuwe wet die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de omgeving waarin u woont en leeft. Kortom: een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Er zijn sinds 1810 veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de omgeving waarin u woont en leeft. Dat kan gaan over bodem, water, wegen, milieu, beschermde gebouwen, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn erg ingewikkeld. Soms spreken ze elkaar zelfs tegen. Er worden verschillende woorden gebruikt die hetzelfde betekenen. De losse regels en wetten houden ook vaak vernieuwende plannen tegen die beter zijn voor de natuur en de omgeving. Daarom brengt de overheid 26 wetten en een paar honderd regelingen samen in één Omgevingswet.

Sneller proces verlenen vergunning

Een belangrijk doel is om de vergunning sneller te verlenen. De termijn gaat in de meeste gevallen van 26 naar 8 weken. De aanvraag verloopt straks volledig digitaal. Via het nieuwe omgevingsloket kunt u kijken of een omgevingsvergunning nodig hebt. In het omgevingsloket zijn regels van de Overheid samengevoegd. Daarom hoeft u bijvoorbeeld niet ook nog naar een andere organisatie zoals de Provincie of het Waterschap. U vraagt dus één omgevingsvergunning aan via één loket.

Grotere rol participatie

Bij de start van nieuwe plannen in de woon- en leefomgeving is er meer aandacht voor participatie. De vergunningaanvrager organiseert het gesprek met de inwoners en organisaties die iets gaan merken van de nieuwe plannen.

Rol van de gemeente

De rol van de gemeente is veranderd. In de oude situatie werden verschillende regels los van elkaar toegepast. Doordat de vergunningaanvraag nu via één loket binnenkomt, kan de gemeente deze in totaal beoordelen. Zo kan de gemeente beter kijken hoe zij nieuwe plannen mogelijk kan maken.

Contact

Stel uw vragen over de Omgevingswet via het telefoonnummer 14 0113.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op