Omgevingswet

Er is sinds 1 januari 2024 één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Omgevingswet

  • Je krijgt bijvoorbeeld met de Omgevingswet te maken als je iets wilt bouwen of verbouwen aan je huis of je tuin. Je bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of je een vergunning nodig hebt. Dat kan in het Omgevingsloket.
  • Als er iets in jouw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kun je belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om je mening over die plannen te geven (participatie).

Als je al toestemming (een vergunning) hebt om iets te doen, dan raak je deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Het Omgevingsloket is een digitaal loket. Sinds 1 januari 2024 kun je in het Omgevingsloket:

  • zien of er een vergunning nodig is voor je (bouw)project en welke dat is
  • zien of je een melding moet doen
  • direct je vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er geldt
  • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden
  • een overleg met de gemeente aanvragen
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe je participatie hebt toegepast en wat het resultaat was
  • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen je hebt gedaan

Het Omgevingsloket is vergelijkbaar met de website ruimtelijkeplannen.nl.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat je in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in je buurt worden ontwikkeld. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld je buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk). Meepraten kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat je actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken.

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de leefomgeving meer in samenhang wordt ingevuld. Dat betekent dat bij het maken van plannen ook thema’s worden betrokken zoals: energie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Een ander verschil is dat gemeenten in hun omgevingsplannen niet alles meer tot in detail vast hoeven te leggen, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven, ontstaat meer ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in veel gevallen wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie).

Meer informatie kun je vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

Ben je ondernemer dan kun je kijken op de website iplo.nl via https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/introductie/uitleg-bedrijfsleven/.