Omgevingsloket en Omgevingswet

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. Ook het digitale Omgevingsloket is toen gestart. Hier vind je alle regels die je nodig hebt als je gaat bouwen of verbouwen.

Omgevingswet

Er is sinds 1 januari 2024 één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Lees hier meer over de Omgevingswet.

Het Omgevingsloket is een digitaal loket. Sinds 1 januari 2024 kun je in het Omgevingsloket:

  • zien of er een vergunning nodig is voor je (bouw)project en welke dat is
  • zien of je een melding moet doen
  • direct je vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er geldt
  • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden
  • een overleg met de gemeente aanvragen
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe je participatie hebt toegepast en wat het resultaat was
  • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen je hebt gedaan

Het Omgevingsloket is vergelijkbaar met de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Maar heeft sinds de start op 1 januari 2024 nog niet hetzelfde niveau van dienstverlening. De ontwikkelaars van het loket werken voortdurend aan het verbeteren van het Omgevingsloket.