Omgevingsloket en Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf dat moment start ook het digitale Omgevingsloket. Hier vind je alle regels die je nodig hebt als je gaat bouwen of verbouwen.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Lees hier meer over de Omgevingswet.

Het Omgevingsloket is een digitaal loket. Vanaf 1 januari 2024 kun je in het Omgevingsloket:

  • zien of er een vergunning nodig is voor je (bouw)project en welke dat is
  • zien of je een melding moet doen
  • direct je vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er geldt
  • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden
  • een overleg met de gemeente aanvragen
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe je participatie hebt toegepast en wat het resultaat was
  • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen je hebt gedaan

Het Omgevingsloket is vergelijkbaar met de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Maar zal bij de start op 1 januari 2024 nog niet hetzelfde niveau van dienstverlening hebben. De ontwikkelaars van het loket werken voortdurend aan het verbeteren van het Omgevingsloket.