Vermoeden fraude met (kopie) reisdocument melden

Algemeen

U kunt slachtoffer worden van identiteitsfraude door oneigenlijk gebruik van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, een kopie daarvan of van het documentnummer.

Hoe werkt het?

Kom persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies om een verklaring in te vullen. U kunt alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak of bel voor een afspraak via 14-0113. 

U neemt het originele reisdocument mee, als u deze nog in uw bezit heeft. Dit document moet u inleveren. Heeft u het originele reisdocument niet meer in uw bezit? Dan vult u bij de gemeente ook een verklaring van vermissing in.

Het document waar (vermoedelijk) fraude mee is gepleegd, wordt opgenomen in het Basisregister reisdocumenten. U kunt na de melding een nieuw reisdocument aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Neem het document waarvoor u een vermoeden van fraude melding maakt mee naar de afspraak, deze moet aan de balie worden ingeleverd. U kunt vervolgens direct aan de balie een vervangend document aanvragen. Hiervoor gelden de reguliere aanvraag kosten, deze staan bij het product op onze website.

Om te voorkomen dat wij u niet kunnen helpen bij uw uw aanvraag voor een nieuw document is het belangrijk dat u alle benodigdheden naar de afspraak meeneemt. Kijk hiervoor op de betreffende productpagina: