Toekomst Binnenstad

Samen met u willen we onze Goese binnenstad aantrekkelijk en levendig te houden. Door met elkaar in te spelen op de huidige ontwikkelingen bereiden we de stad voor op 2030. Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals de opkomst van online winkelen en elektrische vervoersmiddelen.

Veel info uit stadsdebatten

In de drie stadsdebatten over de toekomst van de binnenstad - eind september en begin oktober - bespraken we ons concept toekomstplan met vele bezoekers. Dit plan maakten we met veertig betrokken partijen. En tijdens de debatten kwamen ook tientallen anderen met ideeën en op- en aanmerkingen. Heel hartelijk dank voor al uw input! We nemen deze informatie mee in het definitieve toekomstplan: de Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030.

Bij het verder uitwerken van het toekomstplan ‘Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030’ houden we rekening met uw input. We willen 6 projecten starten om de binnenstad aan te pakken. Informatie over de projecten vindt u hier.

Na het vaststellen van de Kwaliteitsagenda door het college van B&W en door de gemeenteraad, gaan we de projecten verder uitwerken in 2022.

College stemt in met Toekomstplan Binnenstad

Op 14 december stemde het college in met de Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030, het toekomstplan voor de historische binnenstad.  
Begin 2022 is het plan behandeld door de gemeenteraad. De raad stelde op 10 februari 2022 de visie vast. 

Bijna 200 partijen en betrokkenen dachten mee over het toekomstplan. Naast interviews met een groep geselecteerde betrokken partijen, konden alle geïnteresseerden dit najaar meepraten tijdens een drietal stadsdebatten. Daarnaast was het mogelijk om te reageren op het concept toekomstplan op ons online participatieplatform ‘Goespraatmee.nl’. We hebben met alle reacties rekening gehouden in de definitieve versie van het toekomstplan.

De inbreng van de betrokkenen is voor ons heel waardevol, omdat we samen aan de toekomst van de binnenstad willen werken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen.

Vragen?

Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Mail ze naar toekomstbinnenstad@goes.nl. Wij zijn blij met alle reacties. Zo werken we samen aan de toekomst van de stad.

De documenten van de 'Kwaliteitsagenda Binnenstad' zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. 

Kwaliteitsagenda Binnenstad

Start aanvraag