Toekomst Binnenstad

We houden de Goese binnenstad graag zo aantrekkelijk en levendig mogelijk. Door in te spelen op ontwikkelingen, bereiden we de stad voor op 2030. Denk aan ontwikkelingen zoals de opkomst van online winkelen en elektrische vervoersmiddelen.

Plannen voor de binnenstad

Alle plannen voor de binnenstad staan beschreven in de kwaliteitsagenda binnenstad 2030. Er zijn zes deelprojecten. Daar horen weer verschillende acties bij. Informatie over de projecten vindt u hier.

Dit is afgerond:

 • Onderzoek naar oplaadpunten voor elektrische fietsen. We zien dat de informatie over de oplaadpunten beter kan. Dit nemen we mee in het fietsbeleid.
 • In februari 2023 is een nieuw openbaar toilet geplaatst op de Oostwal. Daarnaast hebben alle gemeentelijke openbare gebouwen een sticker die aangeeft dat u hier naar het toilet kunt. We vroegen ook aan horecaondernemers om de toiletten open te stellen en stickers te plakken.
 • Waar mogelijk zijn de terrassen definitief groter gemaakt.

Hier zijn we mee bezig:

We onderzoeken:

 • Het autoluw maken van de binnenstad. Autoluw maken betekent dat er weinig tot geen auto's rijden.
 • Mogelijkheden voor hubs en deelmobiliteit.
 • Samen met de eigenaar en exploitant van de Grote Kerk zoeken we naar een duurzame toekomstige invulling van de kerk.

We maken een plan:

 • Voor meer bankjes in de binnenstad.
 • Om het verhaal van Goes beter bekend maken.
 • Om de openbare ruimte te vergroenen.

En verder:

 • Maken we beleid voor zonnepanelen in de binnenstad en beleid voor recreatieve nachtverblijven in de binnenstad.
 • Actualiseren we de detailhandelsvisie. In juni 2023 zijn twee werksessies met belanghebbenden.
 • En om inwoners en ondernemers te stimuleren om geveltuintjes te maken hebben wij Stichting Buurkracht ingeschakeld om twee buurtteams op te zetten. Meer info over geveltuintjes? > Geveltuintjes | Gemeente Goes

Hier starten we binnenkort mee:

 • We maken een nieuw fietsbeleid, daarin kijken we naar fietsroutes en fietsparkeren.
 • Een onderzoek naar parkeren in en om de historische binnenstad.
 • We actualiseren en verbeteren de voetgangersbewegwijzering.
 • We maken een woonprogramma waarmee we wonen in en rond de binnenstad voor alle doelgroepen willen stimuleren.
 • We willen een taskforce oprichten van ervaren ondernemers, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties die potentiële jonge ondernemers begeleiden bij (het opstarten van) hun onderneming.

Voor de langere termijn:

 • Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten draagt bij aan behoud en mogelijk ook herstel van deze interessante panden. We willen onderzoeken of we vastgoedeigenaren kunnen stimuleren hun panden op te knappen middels een subsidieregeling.
 • De mogelijkheden voor verdere verduurzaming in de binnenstad wordt op een later moment opgepakt.
 • In 2024 willen we aan de slag met een horecavisie voor de hele gemeente.
 • We hebben het plan om de culturele sector te versterken en zichtbaarder te maken door de inzet van zogenaamde cultuurverdubbelaars. Hierbij denken we aan een plek of gebouw ergens in de stad waaruit een culturele instelling op innovatieve wijze laat zien waar ze voor staat en/of welke activiteiten geprogrammeerd zijn.
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen alle culturele instellingen en evenementorganisaties met het doel dat er een jaarronde programmering ontstaat die samen gecommuniceerd wordt.
 • Naast de bestaande pleinen in de binnenstad is ook de behoefte aan ruimte voor de wat grootschaligere buitenevenementen. Hiervoor maken we samen met belanghebbenden een programma van eisen.

Toekomstplan binnenstad

Bijna 200 partijen en betrokkenen dachten mee over het toekomstplan. Naast interviews met een groep geselecteerde partijen, konden alle geïnteresseerden in het najaar van 2021 meepraten tijdens stadsdebatten. Daarnaast was het mogelijk om te reageren op het concept toekomstplan op ‘Goespraatmee.nl’. We hielden met alle reacties rekening in de definitieve versie van het toekomstplan.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ze naar toekomstbinnenstad@goes.nl. Wij zijn blij met alle reacties. Zo werken we samen aan de toekomst van de stad.

De documenten van de 'Kwaliteitsagenda Binnenstad' zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. 

Kwaliteitsagenda Binnenstad

Start aanvraag