Geveltuintjes

Heeft u geen tuin, maar wel groene vingers? Dan is een geveltuintje misschien iets voor u.

Wat is een geveltuintje?

Een geveltuintje is een smal strookje grond langs de gevel, op de stoep. De gemeente haalt voor u, waar dat kan, een rijtje tegels weg. Deze tegels worden neergezet als opstaande rand voor het tuintje. Dit wordt aangevuld met goede tuingrond. Zo ontstaat een border waarin u kunt tuinieren. Daarna kunt u plantjes kopen en de tuin gaan onderhouden.

Hoe vraagt u een geveltuin aan?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0113. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. Tijdens dit moment kijkt de gemeente of er bij uw woning voldoende ruimte is voor een geveltuintje. Als dat zo is, haalt de gemeente een rijtje tegels of stenen weg.

Spelregels

Voor het maken en hebben van een geveltuin gelden de volgende spelregels: 

 • U heeft toestemming nodig van uw huiseigenaar;
 • Er moet voldoende loopruimte overblijven, minimaal 120 cm;
 • Het tuintje is maximaal 30 cm diep, gemeten vanaf de gevel;
 • De geveltuin blijft openbare ruimte;
 • U mag geen afrastering rond uw geveltuin plaatsen;
 • Bomen en grote struiken of heesters zijn niet toegestaan. Deze kunnen schade veroorzaken aan het straatwerk, aan de fundering van uw huis en aan de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
 • Spontane zaailingen moet u verwijderen;
 • De beplanting mag geen schade, overlast of ziektes veroorzaken;
 • Openbare verlichting, met bijbehorende kastjes en draden, moet zichtbaar blijven. Dit geldt ook voor straatnaambordjes;
 • Zorg ervoor dat planten met doornen of stekels geen overlast veroorzaken;
 • Snoei overhangende planten op tijd bij;
 • Het kan zijn dat de gemeente of nutsbedrijven werkzaamheden moeten uitvoeren aan kabels of leidingen onder uw geveltuin. Dit doen zij dan in overleg met u. Zij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke beschadiging of tijdelijke verwijdering van uw planten.  

Gaat u verhuizen? Dan moeten de volgende bewoners de verantwoordelijkheid voor uw geveltuin overnemen.  Vraag de gemeente anders om uw tuintje te verwijderen.

Geveltuintje met plantenbakken of potten

Ligt er langs de gevel van uw woning een verharding van natuursteen? Dan is het niet mogelijk stenen te verwijderen voor een geveltuintje. U kunt dan wél tuinieren in bakken of potten. Daarbij gelden dezelfde spelregels als voor andere geveltuintjes. 
Om vandalisme of het meenemen van potten tegen te gaan, kunt u uw plantenbakken of potten onderin verzwaren met stenen. Dat scheelt ook weer potgrond.

Tips en trucs

 • Haal onkruid en zwerfafval regelmatig weg. Dit hoort bij het onderhoud van uw geveltuin;
 • Geef uw planten regelmatig water, ook als het regent. Vaak valt er te weinig regenwater direct langs de gevel;
 • Geef uw planten 's avonds water. Dan trekt het vocht in de grond en verdampt het niet direct door de zon.

Verwijderen van een geveltuin

Wilt u uw geveltuin niet meer? Dan meldt u dit bij de gemeente, afdeling Openbare Ruimte. Bel hiervoor naar 14 0113.
De gemeente verwijdert uw tuintje en brengt de stoep weer terug in de oude staat.