Registratie Niet Ingezetenen RNI

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

RNI informatie Nederlands

Komt u voor een periode naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig.

U hebt een BSN nodig voor de contacten met de Nederlandse overheid. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract, onderwijs, zorg, belastingen of een bankrekening openen. U kunt zich op twee manieren in Nederland inschrijven, afhankelijk van uw situatie.

U blijft niet langer dan 4 maanden in Nederland? 


Dan kunt u voor inschrijving en een BSN terecht bij de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.
Voor het verkrijgen van een bsn meldt u zich persoonlijk bij het RNI loket van die gemeente. De gemeente Goes werkt uitsluitend op afspraak.U kunt online een afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken en kiezen bij product voor "RNI inschrijvingen", of bellen naar het telefoonnummer 14 0113, voor het maken van een afspraak, vanuit het buitenland +31 113 249600.

U blijft langer dan 4 maanden in Nederland?


Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont of gaat wonen. Ook bij deze inschrijving ontvangt u een BSN.

Hoe en waar inschrijven?


Voor het inschrijven meldt u zich persoonlijk bij de betreffende gemeente. De gemeente Goes werkt uitsluitend op afspraak. U kunt online een afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken en kiezen bij product voor 'inschrijven vanuit het buitenland' of bellen naar het telefoonnummer 14 0113, voor het maken van een afspraak, vanuit het buitenland +31 113 249600.

Meenemen voor inschrijving in de RNI:


Verplicht meenemen:
- Een geldig paspoort of identiteitskaart. Zonder geldig paspoort of identiteitskaart kunt u niet worden ingeschreven. Let op: een verblijfsvergunning of een rijbewijs zijn niet geldig voor inschrijving in de RNI.

-Het formulier “Verzoek tot inschrijving”. Deze dient u digitaal in te vullen en te downloaden via de website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (Rvig) . Het formulier is in 7 talen beschikbaar. U kiest de juiste taal, vult de gegevens via de computer in en vervolgens print u het. Het ingevulde en ondertekende formulier neemt u mee naar de afspraak bij het RNI-loket.

- Het "Toestemmingsformulier aanvullende contactgegevens". Deze dient digitaal in te vullen en te downloaden via website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (Rvig) .

Op tijd zijn:


Het inschrijven neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Het is belangrijk dat u op tijd op de afspraak aanwezig bent anders kunnen we niet garanderen dat we u nog kunnen helpen en zult u een nieuwe afspraak moeten maken.

Wanneer u de afspraak wilt annuleren of met meer/minder personen wilt komen, verzoeken wij u de afspraak zelf te annuleren via de link in de afspraak-bevestigingsmail of hiervoor contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14-0113 (vanuit het buitenland: +31 113 249 600) of via de mail rni@goes.nl.

Inschrijven minderjarige:


Bij inschrijving van een minderjarige gelden de volgende voorwaarden:

- Het kind (en dat geldt ook voor baby’s) moet in persoon aan het loket verschijnen met een geldig paspoort of identiteitskaart (geen verblijfsvergunning of rijbewijs) en moet niet in aanmerking komen voor inschrijving als ingezetene;

- Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat naast het kind ook één van de ouders erbij aanwezig moet zijn voor het ter plaatse verlenen van toestemming tot inschrijving. Zowel het kind als de aanwezige ouder dienen een geldig paspoort of identiteitskaart te overleggen. 

- Om vast te kunnen stellen of de aanwezige volwassene inderdaad een ouder of wettelijk vertegenwoordiger is moet men een internationale geboorteakte (deze mag niet ouder zijn dan zes maanden) meenemen, maar het kan bijvoorbeeld ook een verklaring van een rechtbank zijn in geval van toezicht. Van belang is dat het loket vaststelt wat de relatie van de volwassene tot het kind is en of deze bevoegd is.

- Buitenlandse documenten moeten conform de circulaire van Justitie gelegaliseerd zijn.

Inschrijving van groepen door werkgevers/uitzendbureaus

Wilt u als werkgever/uitzendbureau een grotere groep (meer dan 6 personen) tegelijk laten inschrijven? Dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar: rni@goes.nl.

Meer informatie


Meer informatie vindt u in de folder of in de veelgestelde vragen:
Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? | Wonen & werken | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.newinthenetherlands.nl

Kosten 2022

Uittreksel / verklaring Register Niet-Ingezetenen kost € 16,50