Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Algemeen

Een uittreksel RNI kunt u aanvragen als u in het buitenland woont of korter dan vier maanden in Nederland. Om een aanvraag te kunnen doen moet u wel ingeschreven staan in de RNI.

RNI-uittreksel en/of aanpassen van uw gegevens

Wanneer u al in het bezit bent van een burgerservicenummer (BSN) dan kunt u zo nodig uw gegevens laten aanpassen (bijvoorbeeld een adreswijzing). Ook kunt u een uittreksel aanvragen van uw gegevens. Maak hiervoor een afspraak via bovenstaande knop.

Uittreksel RNI

Soorten uittreksels RNI

Dit staat er op het uittreksel:
Naam
Voornamen
Ge­boor­te­da­tum
Ge­boor­te­plaats
Ge­boor­te­land
Ge­slacht
Na­ti­o­na­li­teit

Huidig buitenlands adres (als dit bekend is)
Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN)

Dit staat er op het uittreksel:
Burgerservicenummer (BSN)
Naam
Voornamen

Ge­boor­te­da­tum
Huidig buitenlandse adres (als dit bekend is)
Historische adressen (alle adressen waar u vanaf 1994 ingeschreven hebt gestaan)

Dit staat er op het uittreksel:
Familienaam
Voornamen
Datum en plaats van geboorte
Burgerlijke staat (op de datum van uitschrijving uit Nederland)
Nationaliteit

De namen van uw ouders
Datum tot wanneer u inwoner van Nederland was

RNI uittreksel online aanvragen

  • In het for­mu­lier vinkt u aan welk uit­trek­sel u no­dig hebt. 
  • U kunt betalen met iDEAL.

Start online aanvraag RNI uittreksel (zonder DigiD)

Geen geld terug:

U krijgt geen geld terug als u een uittreksel RNI aanvraagt en u:

  • staat niet in de RNI in­ge­schre­ven.
  • staat zon­der adres in de RNI in­ge­schre­ven.
  • staat met een fou­tief adres in de RNI in­ge­schre­ven en u geeft geen toe­stem­ming tot adres­wij­zi­ging.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt binnen 3 weken opgestuurd naar het adres waarmee u in de RNI staat. Dit kan alleen een adres in het buitenland zijn. Hoe lang de post erover doet, verschilt per land. Het uittreksel wordt niet per aangetekende post verstuurd.

Per post aanvragen of in persoon aan de balie

Een RNI-uittreksel aanvragen kan ook:

Aanvragen aan de balie

Als u in Nederland bent kunt u langskomen in het Stadskantoor. Hiervoor moet u een afspraak maken. Doe dit online of bel 0113-249600. Bij de afspraak moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Per post aanvragen

Stuur een brief naar Postbus 2118, 4460 MC Goes, ter attentie van RNI Goes. Vermeld in de brief welk standaarduittreksel u aanvraagt of welke gegevens er op het uittreksel moeten staan. Onderteken de brief en doe er een kopie bij van een geldig identiteitsbewijs van uzelf. U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag. U kunt het uittreksel niet per mail aanvragen. Let op: het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres waarmee u in de RNI staat. Dit kan alleen een adres in het buitenland zijn. Woont u niet meer op dat adres? Geef dan eerst uw verhuizing door.

Hoe lang duurt het?

Een aanvraag bij het Stadskantoor in Goes krijgt u direct mee. Bij een aanvraag per post wordt het uittreksel opgestuurd binnen 3 weken nadat uw aanvraag binnen is. Hoe lang de post erover doet, verschilt per land.

Kosten 2024

Aanpassing gegevens: gratis.
Kosten uittreksel RNI: € 18,35.