Hallo nieuwe Goesenaar!

Hallo nieuwe Goesenaar! Welkom in Goes. Op deze pagina staan een aantal zaken beschreven die voor u van belang (kunnen) zijn rondom uw verhuizing naar onze gemeente.

Wonen

Dit zijn een aantal dingen om te regelen en praktische en leuke informatie over het wonen in de gemeente Goes. Komt u er met deze informatie niet uit, neemt u dan contact met ons op. Mist u informatie? Dan horen we dat ook graag!

Inschrijven in gemeente Goes

Binnen vijf dagen nadat u in de gemeente bent komen wonen, moet u zich bij ons inschrijven. In veel gevallen doet u dat online.

Parkeren

In de stad Goes geldt in delen van de stad betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders. Als u een parkeervergunning wilt aanvragen, vindt u daarover meer informatie op de pagina parkeren voor bewoners. Gaat u nog verbouwen in uw nieuw aangekochte of gehuurde woning voordat u verhuist? In veel gevallen is het dan ook al mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen. Op de pagina Parkeervergunning verbouwing eigen woning vindt u meer informatie.

Afval

De meeste adressen in Goes hebben drie afvalcontainers: voor papier, voor GFT en voor restafval. Voor andere adressen geldt dat we het afval inzamelen in verzamelcontainers in de buurt. Maakt u gebruik van de verzamelcontainers en heeft u geen afvalpas? Dan vraagt u die online of telefonisch aan bij de gemeente. Verdere informatie over afval en de afvalkalender vindt u op de pagina Afval.

Wonen met plezier

Samen zijn we de ogen en oren van de gemeente. Ziet u iets in de openbare ruimte waar u onze hulp bij nodig heeft? Dan vinden we het fijn als u daar melding van maakt, zodat we zo snel mogelijk kunnen handelen.

Meepraten en -denken

De gemeente Goes hecht veel waarde aan uw ideeën en mening. We vragen dan ook regelmatig aan onze inwoners en ondernemers hoe zij denken over verschillende onderwerpen. Er zijn meerdere manieren om mee te praten. Eén van de middelen die wij inzetten is het online burgerpanel Goes Praat Mee. Meer informatie over participatie en over Goes Praat Mee vindt u op de webpagina participatie. Uzelf aanmelden voor het online burgerpanel is mogelijk via https://goespraatmee.nl.

Kinderen

Heeft u kinderen, dan vindt u hier informatie over onderwijs en kinderopvang.

De stad leren kennen en erop uit

In Goes is veel te beleven en te ondernemen! Op de website van Goes is Goes vindt u de agenda met leuke activiteiten en informatie over Goes.

Gemeentelijke belastingen

Sabewa Zeeland verzorgt de heffing van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting voor onder meer de gemeente Goes. Ook bepalen zij de hoogte van de WOZ-waarde van grond en alles wat eraan vastzit of erop staat. Daarbij gaat het om zaken die niet mee te nemen zijn zonder iets te beschadigen. Meer informatie vindt u op de website van Sabewa.

Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

GR (Gemeenschappelijke Regeling) de Bevelanden is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten, waaronder Goes. Voor deze vijf gemeenten verzorgt GR de Bevelanden alles op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Heeft u financiële problemen, zit u zonder werk of heeft u ondersteuning nodig om zelfstandig te wonen? Neem dan contact op met GR de Bevelanden.