Participatie

Als er iets in uw omgeving verandert, heeft u daar vast ideeën over. De gemeente vindt het belangrijk dat u meepraat over uw stad, dorp of wijk.

Wat is participatie?

Participatie betekent meepraten, -denken of doen. Maar wat is het dan precies, hoe werkt het en wanneer kunt u meedoen? In de video hieronder ziet u hoe de gemeente hiermee omgaat.

Gemeente Goes burgerparticipatie

Spelregels

De gemeenteraad stelde ‘spelregels’ vast over de manier waarop en wanneer inwoners kunnen meepraten:

Algemene spelregels

  • Iedereen moet kunnen meedoen. Dat betekent dat de groep die meepraat uit verschillende soorten mensen bestaat;
  • We willen op een open en eerlijke manier het gesprek aangaan met onze inwoners;
  • We maken heldere afspraken over het proces. Het is duidelijk wie, waar en wanneer met elkaar in gesprek gaat en hoe besluiten tot stand komen;
  • We werken efficiënt. We doen wat nodig is, maar zijn zuinig op tijd en budget;
  • We bekijken welke manier van meepraten het beste past bij de deelnemers;
  • We geven inwoners ‘een stem’. Dat betekent dat we naar inwoners luisteren en hun inbreng meewegen in de besluitvorming.

Praktische spelregels

  • We bekijken per onderwerp wanneer meepraten kan. Niet ieder moment of elk project is geschikt;
  • We bekijken per project hoe we inwoners betrekken en welke rol zij hierin mogelijk hebben.

Denkt u met ons mee?

Meepraten kan op verschillende manieren. Tijdens een bijeenkomst, via de mail, aan de telefoon of via de website www.goespraatmee.nl. Denkt u met ons mee? Bedankt!