Participatie

Goes is van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat u kunt meepraten over ontwikkelingen in uw stad, dorp of wijk. Het gaat tenslotte over uw leefomgeving.

Verschillende manieren

Niet iedereen wil of kan op dezelfde manier met de gemeente in gesprek gaan. Daarom kan meepraten op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in een workshop op het Stadskantoor, tijdens een inloopavond in de eigen buurt of digitaal vanuit huis via het online platform Goes Praat Mee. De gemeenteraad heeft een aantal spelregels vastgesteld over de manier waarop inwoners kunnen meepraten en wanneer zij kunnen meepraten.

Algemene spelregels

  • Iedereen moet kunnen meedoen. Dat betekent dat de groep die meepraat uit verschillende soorten mensen bestaat;
  • We willen op een open en eerlijke manier het gesprek aangaan met onze inwoners;
  • We maken heldere afspraken over het proces. Het is duidelijk wie, waar en wanneer met elkaar in gesprek gaat en hoe besluiten tot stand komen;
  • We gaan efficiënt te werk.  We doen wat nodig is, maar zijn zuinig op tijd en budget;
  • We bekijken welke manier van meepraten het beste past bij de deelnemers;
  • We geven inwoners ‘een stem’. Dat betekent dat we naar inwoners luisteren en hun inbreng meewegen in de besluitvorming.

Praktische spelregels

  • We bekijken per onderwerp wanneer meepraten mogelijk is. Niet ieder moment of elk project is geschikt;
  • We bekijken per project hoe we inwoners betrekken en welke rol zij hierin mogelijk hebben.