Gemeentelijke belastingen 2024

Met geld uit gemeentelijke belastingen betaalt de gemeente de voorzieningen in de stad en de dorpen. Er zijn verschillende soorten belastingen. Eind februari krijgt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen via Sabewa Zeeland.

Bij Sabewa Zeeland kunt u terecht als u:

  • vragen heeft over de aanslag van de gemeentelijke belastingen;
  • wilt weten of u kwijtschelding kunt krijgen;
  • bezwaar wilt maken.

Dit en meer leest u op de website van Sabewa Zeeland.

Belastingen in 2024

Alle gemeentelijke belastingen stijgen door inflatie en worden daardoor 6,2% hoger. Op de afbeelding onderaan deze pagina ziet u in een overzicht wat de wijzigingen betekenen als u in een koopwoning woont met een gemiddelde WOZ-waarde van 364.773 euro. 

Rekenvoorbeeld: Een gezin in Goes dat in een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde woont, betaalt 55 euro meer aan gemeentelijke belastingen in 2024. De onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing samen, gaan van 975 euro in 2023 naar 1.030 euro in 2024.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In 2024 blijft het tarief voor het laten legen van de grijze container hetzelfde. Het variabele tarief wordt hoger wanneer u uw grijze container vaker laat legen. Het tarief voor de afvalpas is €1,60 per keer. Weten hoe vaak u uw container heeft aangeboden? Kijk op www.goes.nl/diftar en log in op de afvalkalender.

Rekenvoorbeeld: In 2024 is het basistarief voor een eenpersoonshuishouden 153 euro en voor een meerpersoonshuishouden 204 euro. Daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u uw grijze container laat legen of de afvalpas gebruikt. Meer informatie over de berekening van uw afvalstoffenheffing leest u op de pagina afvalstoffenheffing.

Correctie niet-woningen

Eigenaren van niet-woningen, zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden, zien dit jaar op het aanslagbiljet een correctie. Ze krijgen een correctie op de belasting van 2023. Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat eigenaren in 2024 moeten betalen. De correctie is te herkennen aan de rode tekst.

Infographic gemeentelijke belastingen 2024
Infographic gemeentelijke belastingen 2024