Afvalstoffenheffing

In februari ontvangt u de jaarlijkse afvalstoffenheffing. U ziet daarop hoeveel belasting u moet betalen aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. In de gemeente Goes bestaat de afvalstoffenheffing uit een basisbedrag en een variabel bedrag (een basistarief en een variabel tarief). Dit systeem heet Diftar. Hier leest u hoe we uw afvalstoffenheffing berekenen.

Basistarief

In 2021 betaalt u een basistarief van €156,60 per jaar voor een eenpersoonshuishouden. Voor een meerpersoonshuishouden betaalt u €205,20 per jaar.

Variabel tarief

Op het variabele tarief heeft u zelf invloed. Dit bedrag wordt berekend op basis van de keren dat u restafval meegeeft met de vuilniswagen. Of wegbrengt naar de verzamelcontainer voor restafval, als u geen eigen grijze rolcontainer heeft.

  • Heeft u een grijze rolcontainer? Dan betaalt u het basistarief plus € 4 per keer dat u de grijze restafvalcontainer laat leeg maken door de vuilniswagen.
  • Heeft u een afvalpas? Dan betaalt u het basistarief plus € 0,80 per keer dat u de pas gebruikt.

Weten wat erop uw 'teller' staat?

Ga naar Ophaaldagen afval en ledigingen en voer uw gegevens in met uw DigiD. U ziet dan direct hoeveel keer uw restafval is opgehaald door de vuilniswagen. Of hoeveel keer u uw restafval zelf heeft weggebracht naar de verzamelcontainer.