Diftar

Algemeen

Afval scheiden is goed voor het milieu én voor uw portemonnee. Sinds 2019 betaalt u per huishouden een vast basisbedrag voor uw afval. Dat basisbedrag is lager dan de gemeentelijke belasting voor afval in de jaren vóór 2019. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u uw grijze container met restafval laat legen. Of voor iedere keer dat uw afvalpas gebruikt voor het wegbrengen van restafval naar een verzamelcontainer. Hoe minder vaak u dat doet, hoe minder u betaalt. Zo heeft u zelf invloed op uw totale rekening. Dit systeem heet Diftar.

Waarom afval scheiden?

Vanaf 2020 moeten alle Nederlandse gemeenten 75% van het huishoudelijk afval opnieuw gebruiken. In Goes willen we daarom van 250 kilo restafval per inwoner terug naar 100 kilo. Dit bereiken we alleen als iedereen het afval zoveel mogelijk scheidt. Dus glas in de glasbak, papier in de papiercontainer, groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de gft-container, enzovoort. Om het scheiden van afval te verbeteren, werken we in de gemeente Goes met een nieuw systeem: Diftar.

Bekijk uw ledigingen

Minder restafval, hoe werkt het?

U krijgt minder restafval door bepaalde soorten afval apart te houden. Bijvoorbeeld uw gft-afval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd-afval), papier en karton, glas en textiel. Dit gescheiden afval stort u in de containers of verzamelcontainers die daarvoor bedoeld zijn. Grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval brengt u naar de milieustraat. Zo houdt u steeds minder restafval over. Door ons afval beter te scheiden, kunnen we waardevolle grondstoffen opnieuw gebruiken. Want maar 8% van ons afval is echt restafval!