Gemeentelijke belastingen 2023

Met geld uit gemeentelijke belastingen betaalt de gemeente de voorzieningen in de stad en de dorpen. Er zijn verschillende soorten belastingen. In februari krijgt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen via Sabewa Zeeland.

Bij Sabewa Zeeland kunt u terecht als u:

  • vragen heeft over de aanslag van de gemeentelijke belastingen;
  • wilt weten of u kwijtschelding kunt krijgen;
  • bezwaar wilt maken.

Dit en meer leest u op de website van Sabewa Zeeland.

Belastingen in 2023

Alle gemeentelijke belastingen stijgen door inflatie en worden daardoor 4,8% hoger. Drie belastingen wijken hiervan af. Op de afbeelding onderaan deze pagina ziet u in een overzicht wat de wijzigingen betekenen als u in een woning woont met een gemiddelde WOZ-waarde van 344.451 euro. In de tekstblokjes hieronder leest u dezelfde informatie. 

Een gezin in Goes dat in een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde woont, betaalt 67 euro meer aan gemeentelijke belastingen in 2023. De onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing samen, gaan van 907 euro in 2022 naar 974 euro in 2023.

Onroerende zaak belasting

Eigenaren van een woning betalen Onroerende Zaak Belasting (OZB). De OZB voor woningen wordt verlaagd met 3,7 % ten opzichte van 2022. Deze verlaging voor woningeigenaren helpt om de stijging van de rioolheffing op te vangen. Dit doet Goes omdat de stijging van de rioolheffing voor woningeigenaren hoger is dan voor huurders.

Rekenvoorbeeld: Rekenvoorbeeld: voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van 344.451 euro betaalt een eigenaar 416 euro OZB in 2023.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt gebruikt om de kosten voor de aanleg, vervanging en onderhoud van het riool te betalen. De komende jaren gaat Goes vele kilometers riool in Goes vervangen. Dit is hard nodig en kost veel geld. Dit samen met de gestegen kosten, betekent dat de rioolheffing flink zou moeten stijgen. Goes wil de verhoging niet volledig op de schouders van inwoners terecht laten komen en neemt 2 % van deze stijging voor eigen rekening. Daarnaast gaan we niet alle kosten in de rioolheffing doorbereken, dit doen we voor 95% zodat de stijging niet nog hoger uitvalt. De stijging van de rioolheffing 2023 voor inwoners komt daarmee uit op 26%

Rekenvoorbeeld: bij een gemiddelde WOZ waarde van 344.000 euro betalen huurders  142 euro en woningeigenaren 285 euro in 2023.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In 2023 stijgt zowel het vaste tarief als  het variabel tarief voor het laten legen van de grijze container. Dit variabel tarief wordt hoger wanneer u uw grijze container vaker laat legen. Het tarief voor de afvalpas is €1,60 per keer. Weten hoe vaak u heeft aangeboden? Kijk op www.goes.nl/diftar en log in op de afvalkalender.

Rekenvoorbeeld: het basistarief voor een éénpersoonshuishouden is 141 euro en voor een meerpersoonshuishouden 186 euro in 2023. Daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u uw grijze container laat legen of de afvalpas gebruikt. Meer informatie over de berekening van uw afvalstoffenheffing leest u op de pagina afvalstoffenheffing.

 

infographic over de gemeentelijke belastingen 2023. In deze infographic is de tekst hierboven nogmaals beeldend omschreven
Infographic gemeentelijke belastingen 2023