Algemene maatregelen Spoorproject

Tijdens het hele spoorproject hebben we samen met ProRail verschillende maatregelen uitgevoerd. Dit pakket aan maatregelen heeft ervoor gezorgd dat de overlast van geluid en trillingen beperkt wordt. Verder is de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en de barrière-werking verminderd. De gemeenteraad heeft dit pakket aan maatregelen in 2014 vastgesteld.

Achtergrond

In 2004 hebben de gemeente Goes en de Provincie Zeeland gezocht naar oplossingen, waarbij het goederenvervoer Goes met zo min mogelijk hinder passeert. Dit leidde tot een plan voor een half verdiept spoor over een lengte van ongeveer 1,5 kilometer en twee ongelijkvloerse kruisingen. Dit plan blijkt niet uitvoerbaar te zijn binnen het budget. In 2008 wordt een nieuwe oplossing gevonden in de vorm van een betonnen spoorbak. Deze lijkt, samen met raildempers en betonnen bielzen, te zorgen voor de gewenste geluidsreductie en trillingsreductie. Maar er is nog weinig ervaring opgedaan met deze oplossing. Daarom werd in 2010 onderzoek uitgevoerd naar het effect van de spoorbak.

Uit dit onderzoek blijkt dat de spoorbak en snelheidsvermindering onvoldoende rendement opleveren. De bedoeling is dat de spoorbak de trillingshinder met minimaal  50% moet verminderen. Anders zijn de kosten voor de aanleg, 32 miljoen euro, niet de moeite waard. Op 14 juni 2012 besluit de gemeenteraad definitief af te zien van de spoorbak. Bekijk de onderzoeksresultaten via de link rechts op deze pagina (Resultaten trillingsonderzoek spoor). 

Maatregelenpakket

De gemeenteraad heeft in februari 2014 een flink maatregelenpakket vastgesteld. Deze maatregelen beperken de overlast van geluid en trillingen, vergroten de verkeersveiligheid en doorstroming en verminderen de barrièrewerking. Dit besluit van de gemeenteraad was een mijlpaal in de lange discussie over de omgeving van de spoorlijn in Goes. 

De geluidbeperkende maatregelen, het groot onderhoud en de spoorsanering worden uitgevoerd door ProRail, in opdracht van het Ministerie van I&M. De kosten van het totale spoorproject worden betaald door North Seaport, Provincie Zeeland, ProRail, het Ministerie van I&M en de gemeente Goes. In februari 2014 kwam in totaal 32 miljoen euro beschikbaar voor het verwijderen van de kruiswissel, de aanpassing aan de overgang Buys Ballotstraat en een spooronderdoorgang bij de Van Hertumweg. 

In 2016 berekende ProRail dat er 5 miljoen euro extra nodig was om het vastgestelde maatregelenpakket uit te voeren. Vooral de kosten voor de verplaatsing van de kruiswissel vielen fors hoger uit, onder meer door hoge kosten aan de spoorbeveiliging. Samen met ProRail is daarom gezocht naar een alternatief, dat wel zou passen binnen het vastgestelde budget. Dat alternatief hebben we gevonden. Besloten is om de kruiswissel niet te verplaatsen, maar ProRail de wissel te laten vervangen door een enkele overloopwissel op dezelfde plaats. De gemeente verwacht dat dit alternatief geluid- en trillingsoverlast vermindert én het is een stuk goedkoper. De kosten van het plaatsen van een enkele overloopwissel betaalt ProRail. De maatregelen voor u op een rij gezet:

1. Geluid- en trillingshinder verminderen

Bij sanering van het spoor worden overbodige spoorlijnen en wissels verwijderd en wordt groot onderhoud uitgevoerd. Om de geluidhinder te beperken, vervangt Prorail de houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers. Ook worden raildempers geplaatst. Verder zijn de elektrische scheidingslassen verwijderd of vernieuwd. Daarmee wordt de trillingsoverlast naar verwachting verminderd.

Een andere maatregel is dat ProRail, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, in Goes geluidsschermen heeft geplaatst.

2. Vervangen kruiswissel

De kruiswissel op het punt Willem Zelleweg/ Patijnweg zorgde voor veel overlast. Daarom heeft de gemeente, samen met ProRail, een oplossing gezocht voor it probleem, binnen het vastgestelde budget. ProRail heeft in oktober 2019 de wissel vervangen voor een enkele overloopwissel op dezelfde plaats. De gemeente verwacht dat dit geluid- en trillingsoverlast vermindert. De kosten van het plaatsen van de enkele overloopwissel zijn voor ProRail.

3. Verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid verbeteren

Goes heeft een spooronderdoorgang gekregen voor al het verkeer. In april 2020 is deze spooronderdoorgang open gegaan. De spoorwegovergang aan de Van Hertumweg is opgeheven.

4. Tijdelijke snelheidsbeperking

ProRail heeft de tijdelijke snelheidsbeperking voor treinen opgeheven. Deze hield in dat treinen langzamer moesten rijden op het spoor door Goes (60 i.p.v. 80 km/uur). Daardoor veroorzaakten ze  minder geluidoverlast. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van Prorail: https://www.prorail.nl/nieuws/tijdelijke-snelheidsbeperking-goes-wordt-opgeheven

5. Aanpassing spoorwegovergang Buys Ballotstraat

De gemeente Goes heeft het kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat en spoorwegovergang opnieuw ingericht. Dit om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te vergroten. Tegelijkertijd is hiermee ook het verkeersgeluid en de trillingshinder verminderd.

6. Monitoringsonderzoek

Nadat alle maatregelen waren uitgevoerd is er onderzocht wat het effect hiervan is. In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail is dit monitoringsonderzoek eind 2022 gedaan.  Op de pagina Trillingsonderzoek 2022 | Gemeente Goes leest u over de resultaten van dit onderzoek.