Wat is uw kijk op duurzame gebouwen?

Het ‘geven van het goede voorbeeld’ in het klimaatprogramma is één van de drie hoofdsporen waarop Goes haar duurzame doelen wil bereiken. Het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen vinden we daarbij belangrijk.

 Als we kijken naar de vastgestelde ambitie (in 2035 alle gemeentelijke gebouwen verduurzaamd), zijn de kosten hoog en is het vraagstuk complex.
De gemeente stelt zich graag open voor adviezen van inwoners.

Wat we op dit moment zoeken, zijn naast afgevaardigden van belangenorganisaties, ook inwoners die persoonlijk of beroepsmatig warm lopen voor dit belangrijke maatschappelijke onderwerp. ‘Duurzaamheidsfans’ maar ook kritische organisaties en individuen die in een klankbordgroep met ons ambities nader willen onderzoeken en de functie van adviseur willen vervullen.

Heeft u interesse in of kennis over dit verduurzamingsonderwerp? Praat mee!


Ons doel in deze eerste fase, is om met een klankbordgroep op creatieve en interactieve wijze gesprekken te voeren, meningen te inventariseren en kennis uit te wisselen. Met de opbrengst uit de klankbordgroep bieden we uiteindelijk dit najaar adviezen aan het college, de raad en schoolbesturen aan over de mogelijkheden voor de te varen koers.  Dit maakt dan de weg vrij voor een tweede participatietraject.

Een tweede fase waarin meer focus ligt op individuele gebouwen en concrete acties. Nu, in deze eerste fase, zijn we vooral op zoek naar ieders visie op klimaat en het verduurzamen van onze gebouwen in het bijzonder. Heeft u die positieve of juist kritische kijk? Laat uw stem horen en praat mee!

Hoe en wanneer?


Na de zomervakantie willen wij met inwoners en afgevaardigden van belangenorganisaties een klankbordgroep vormen.  
Vanaf oktober tot eind 2021 wisselen we dan in drie bijeenkomsten fysiek en/of digitaal met een kleine groep mensen van gedachten over thema’s die relevant zijn als het gaat om de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.
De eerste twee bijeenkomsten kunnen fysiek en/of digitaal plaatsvinden. De derde bijeenkomst is bij voorkeur een excursie.
Er komt gelijktijdig ook een klankbordgroep met huurders van onze gebouwen. Dit om uiteindelijk gezamenlijk te komen tot een routekaart.  

We willen zaken bespreken als:

  • Welke doelstelling voor het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen past bij Goes?
  • Vindt u dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor het verduurzamen van gebouwen die niet van de gemeente zijn, maar waar de gemeente wel een band heeft met de organisatie die er in is gehuisvest? (klankbordgroep inwoners)
  • Hoe kunnen we naast het duurzaam omgaan met energie in gebouwen ook naar andere duurzaamheidsaspecten kijken zoals klimaatadaptatie en circulair bouwen?
  • Hoe kunnen we de kosten voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen betalen?
  • Hoe kijken we aan tegen de visie en uitgangspunten die er nu liggen om gebouwen te verduurzamen?

Bent u óf kent u iemand die mee wil denken en ons in een nieuw te vormen klankbordgroep wil adviseren over hoe wij, op weg naar een energieneutrale gemeente, kunnen toewerken naar een energieneutrale gebouwenvooraad?  Laat het ons weten!

Aanmelden en info


Aanmelden of een vraag? Neem contact op met projectmanager Victor de Vries via v.de.vries@goes.nl.  Heeft u een voorkeur voor een fysieke of liever een digitale bijeenkomst en zijn er specifieke data/ tijden waar we rekening mee dienen te houden, geef dit dan ook aan. Na ontvangst van de aanmeldingen worden kort na de zomervakantie de bijeenkomsten ingepland.

Vol energie gaan we graag samen aan de slag. Tot ziens!