Voornemen tot het aangaan van overeenkomst grondverkoop-ruiling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om grond te verkopen voor de ontwikkeling van een landhuiskavel. In het kader daarvan wenst de gemeente grond te ruilen met Rijnberg Holding B.V. (hierna ‘Rijnberg’) zijnde de eigenaar van aangrenzende percelen ter plaatse bekend Elvis Presleylaan 12 te Goes.

Onderdeel van de grondruil is een deel van percelen dat de gemeente in eigendom overdraagt aan Rijnberg. Naar het oordeel van de gemeente is Rijnberg de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de grondruil, daarnaast is de grondruil al in 2015 gesloten. De uitgebreide beschrijving van dit voornemen is te vinden op www.overheid.nl vanaf woensdag 27 juli 2022. Als u meent ook een serieuze gegadigde te zijn, verwijzen wij u naar de procedure die ook te vinden is in deze uitgebreide beschrijving. De termijn van 20 dagen loopt vanaf de datum van publicatie op overheid.nl.