Veelgestelde vragen over boombeheer

Heeft u vragen over het boombeheer? Hier vindt u de meestgestelde vragen met antwoorden.

Veelgestelde vragen boombeheer Goes

Bomen en groen dragen bij aan een beter klimaat, net zoals zonnepanelen. Is de boom gezond? Dan snoeien of kappen wij de boom niet. Bij het plaatsen van nieuwe bomen houden wij wel rekening met de grootte van de nieuwe boomsoorten.

Nee, u kunt geen hout en snippers van een gerooide boom krijgen. Wij hergebruiken zoveel mogelijk gerooide bomen, bijvoorbeeld binnen de gemeente. We versnipperen de takken en gebruiken deze onder andere voor plantvakken en boomspiegels.

U kunt hiervoor contact opnemen met de opzichter openbare ruimte Ben Burg via b.burg@goes.nl.

Nee, u mag een gemeentelijke boom niet zomaar snoeien. U kunt contact opnemen met de gemeente via 14 0113 of een melding maken via Fixi. Maak vooraf goede foto’s van de tak en geef aan waarom u last heeft van deze tak.

Alle broedende vogels zijn beschermd volgens de Wet Natuurbescherming. Broedende vogels mag je niet storen. Snoeien of rooien mag alleen als de broedende vogels hier geen last van hebben. Wij bekijken dit per boom en houden hier het hele jaar door rekening mee.

Nee. Maar let op: staat de boom in het Bomenboek of is het beschermd via het bestemmingsplan? Dan moet u wel een vergunning aanvragen. U leest hier meer over het weghalen van een boom uit uw eigen tuin. Voor deze bomen geldt altijd: alle broedende vogels zijn beschermd volgens de Wet Natuurbescherming. Broedende vogels mag je niet storen. Snoeien, kappen of rooien mag alleen als de broedende vogels hier geen last van hebben.

Met kappen bedoelen we het afzagen van de boom. Een deel van de stam blijft staan, net zoals de wortels in de grond.

Met rooien bedoelen we het weghalen van de boom inclusief de stobbe.

Nee, u mag niet zomaar iets aan een boom hangen of vastmaken. Hiermee kunt u de boom beschadigen. U heeft hier een vergunning voor nodig.