Uittreksel Registratie Niet-Ingezetene (RNI)

Algemeen

Een uittreksel RNI kunt u aanvragen als u in het buitenland woont of korter dan vier maanden in Nederland. Om een aanvraag te kunnen doen moet u wel ingeschreven staan in de RNI.

RNI-uittreksel en/of aanpassen van uw gegevens

Wanneer u al in het bezit bent van een burgerservicenummer (BSN) dan kunt u zo nodig uw gegevens laten aanpassen (bijvoorbeeld een adreswijzing). Ook kunt u een uittreksel aanvragen van uw gegevens. Maak hiervoor een afspraak via bovenstaande knop

Uittreksel RNI

Soorten uittreksels RNI

Dit staat er op het uittreksel:
Naam
Voornamen
Ge­boor­te­da­tum
Ge­boor­te­plaats
Ge­boor­te­land
Ge­slacht
Na­ti­o­na­li­teit

Huidig buitenlands adres (als dit bekend is)
Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN)

Dit staat er op het uittreksel:
Burgerservicenummer (BSN)
Naam
Voornamen

Ge­boor­te­da­tum
Huidig buitenlandse adres (als dit bekend is)
Historische adressen (alle adressen waar u vanaf 1994 ingeschreven hebt gestaan)

Dit staat er op het uittreksel:
Familienaam
Voornamen
Datum en plaats van geboorte
Burgerlijke staat (op de datum van uitschrijving uit Nederland)
Nationaliteit

De namen van uw ouders
Datum tot wanneer u inwoner van Nederland was

Kosten

Aanpassing gegevens: gratis.
Kosten uittreksel RNI: € 17,30