TERTS

Bent u ondernemer in de gemeente Goes? En wilt u uw CO₂-uitstoot verminderen? Dan is het TERTS-project misschien iets voor u!

Ondernemers

Ondernemers, groot én klein, moeten straks overstappen op schone bronnen van energie. Dat noemen we 'energietransitie'. Om ondernemers daarbij op weg te helpen, werken verschillende overheden samen binnen het Interreg-project TERTS. Via dit project is geld beschikbaar voor de energietransitie van kleinere ondernemingen in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Ook de gemeente Goes doet mee. Bent u ondernemer in onze gemeente? Dan kunt u zich voor dit project aanmelden.

Energietransitie

Energietransitie is de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame (schone) energiebronnen. Door geen of minder gebruik te maken van bijvoorbeeld aardgas, benzine of diesel, stoot uw bedrijf minder CO₂ uit. Dit kunt u op verschillende manieren aanpakken. Door uw pand goed te isoleren, minder energie te gebruiken bij werkprocessen en door zelf duurzame energie op te wekken. Deze energietransitie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

De overheid verwacht van ondernemers dat zij investeren in duurzaamheid. U bent verplicht om energiezuinig te ondernemen waar dat kan. Maar we begrijpen ook dat dit voor veel kleine en middelgrote bedrijven een flinke uitdaging is. Want het komt bovenop al het andere werk én het kost extra geld.

TERTS

Met het Interreg-project TERTS wil de overheid kleinere ondernemingen in de Vlaams-Nederlandse grensregio op weg helpen bij deze energietransitie. En meebetalen in de kosten daarvan. TERTS is bedoeld voor het testen en laten zien van vernieuwende technieken en maatregelen. Op die manier kunnen ook andere bedrijven hiervan leren, tijdens hun energietransitie. En heeft het project een zo breed mogelijk effect. Verder krijgen bedrijven die meedoen, professionele begeleiding bij het werken met deze technieken en maatregelen, in het eigen bedrijf.  Voor dit project kunnen 25 bedrijven zich aanmelden. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar terts@goes.nl. Ook kunt u een flyer aanvragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Het TERTS-project wordt betaald vanuit het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Aan het TERTS-project betalen ook plaatselijke partijen mee.  Meer info is te vinden op https://www.grensregio.eu/.

Ook op de volgende websites vindt u informatie over TERTS: 

Flyer TERTS opvragen

Start aanvraag