Strooiroutes

In de winter­ staat de gemeente dag en nacht klaar om bij gladheid (of verwachte gladheid) te strooien op wegen en fietspaden. Zo willen we gladheid zoveel mogelijk voorkomen en beperken. We strooien op hoofdverkeersroutes, aan- en afvoerroutes, routes voor openbaar vervoer, doorgaande woonstraten en doorgaande fietsroutes. Bij het bestrijden van gladheid werken we met zogenoemde "strooiroutes". Deze routes worden in het najaar bijgewerkt.

Het is helaas niet mogelijk om heel Goes sneeuwvrij te houden. We moeten daarin keuzes maken. Milieu en verkeersveiligheid staan daarbij voorop. Een kaart met daarop de strooiroutes vindt u onderaan deze pagina. 

Waar wordt niet gestrooid?

We strooien niet op trottoirs, voetpaden en binnenwegen. U kunt daar wél zelf iets doen tegen gladheid. Daarom vragen we iedere inwoner in ie­der geval de stoep rond of langs de eigen woning goed vrij te houden van sneeuw en ijs. Zo houden we Goes samen zo veilig mogelijk. 

Niet alle wegen in en rond Goes zijn in het beheer van onze gemeente. Een deel valt onder het beheer van de Provincie Zeeland of het Waterschap. Op de website van deze organisaties vindt u de actuele strooiroutes voor deze wegen. 

Strooiroutes