Stemlocaties

De stemlokalen zijn op donderdag 6 juni 2024 geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

U kunt in elk stembureau in Goes stemmen
Alle stembureaus zijn makkelijk bereikbaar en toegankelijk. Elk stembureau heeft een gehandicaptenparkeerplaats.