Reclame plaatsen

Algemeen

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. Om de beeldkwaliteit van de gemeente te behouden zijn er regels voor reclame-uitingen. Reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en mensen mogen er geen last van hebben. Wilt u een reclamebord plaatsen dan is in veel gevallen een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan reclameborden, lichtbakken, banieren, uithangborden, spandoeken, stickers en teksten of afbeeldingen op muren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende reclame-uitingen.

Soorten reclameuitingen

Reclame, geen bouwwerk zijnde (stickers en doeken ed.)


Indien u een reclame wilt plaatsen die niet is aan te merken als bouwwerk, dat heeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Het gaat hier veelal om stickers, doeken en schilderingen. De reclame-uiting moet wel voldoen aan een aantal criteria.

Reclame, bouwwerk zijnde


Het aanbrengen van reclame-uitingen in de vorm van borden, bakken of frames is in veel gevallen een vergunningplichtige bouwactiviteit. U heeft een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'bouwen'. Een reclame wordt aangemerkt als bouwwerk als deze op de grond staat of wordt bevestigd aan het pand met schroeven o.i.d. vergunning kan pas worden verleend wanneer oa. aan opgestelde criteria wordt voldaan.

Criteria voor reclameuitingen

Geldingsgebied beschermd stadsgezicht kern Goes

Reclame, geen bouwwerk zijnde (stickers en doeken ed.)

Wanneer u voldoet aan de criteria voor reclame-uitingen is geen vergunning nodig. U hoeft niets te doen.

Reclame langs de openbare weg

Voor het plaatsen van reclameborden aan de openbare weg (zgn. driehoeksborden) kunt u sinds 1 januari 2016 contact opnemen met Stichting Goes Marketing via de website www.goesisgoes.nl. Zij kunnen u informatie geven over de beschikbare routes. 

Voor alle reclame geldt dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer mag optreden.

Kosten 2024

Omgevingsvergunning
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een gebouwde reclame-uiting worden leges in rekening gebracht.

De leges voor 2024 bedragen € 333,70. Zijn de bouwkosten hoger dan € 10.661,00 worden meer leges in rekening gebracht.