Jaarstukken

De jaarrekening laat zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe gemeentegeld werkelijk is besteed. Met de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af aan de raad over het gevoerde financiƫle beleid en beheer.

Jaarstukken

De jaarstukken vanaf 2013 zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. Geeft u duidelijk aan van welk jaartal u de jaarstukken graag ontvangt.

Opvragen jaarstukken

Start aanvraag