Info Goes week 50

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 50. Deze zijn op woensdag 15 december in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

06-12-2021

OMG-2021-1220

's-Gravenpolderseweg 60 te Goes

het bouwen van een berging

10-12-2021

OMG-2021-1228

Cookweg te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

6-12-2021

OMG-2021-1081

Albert Joachimikade 30 te Goes

het veranderen van de entree

7-12-2021

OMG-2021-1206

Nieuwe Diep 45 te Goes

het legaal maken van een steiger

9-12-2021

OMG-2021-1181

Dorpsstraat 5 te Kattendijke

het verlengen van de vergunning voor een tijdelijke woonvoorziening

9-12-2021

OMG-2021-0903

Plein 30 te 's-Heer Hendrikskinderen

het verduurzamen en vernieuwen van een woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1118

Evertsenstraat 5 27 te Goes

het voorzien van een bestaand dakterras van een pergola met een zonwering en beweegbare wanden

19 januari 2022

OMG-2021-1059

Geldeloozepad 5B te Goes

het aanleggen van twee padelbanen

21 januari 2022

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-09-2019

M-ACT190412

Westhavendijk 103 te Goes

het starten van een supermarkt

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-12-2021

OOW-2021-553

Westsingel 60-72 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 6 tot en met 8 december 2021

6-12-2021

STP-2021-552

Frambozestraat te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van wafels, tosti's, fris- en warme dranken

6-12-2021

OOW-2021-536

Lange Kerkstraat 19 te Goes

het plaatsen van een steiger van 29 november tot en met 17 december 2021

9-12-2021

OOW-2021-557

Patijnweg 4 te Goes

het plaatsen van een container van 20 december 2021 tot en met 15 april 2022

10-12-2021

OOW-2021-560

Grote Markt te Goes

het gebruik van gemeentegrond op 16 en 23 december 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Medische regeling afvalstoffenheffing 2021

Inwoners in de gemeente Goes met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Het is daardoor moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden. Daarom biedt de gemeente Goes een regeling aan. Deze ‘Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval Gemeente Goes’ is tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 aan te vragen. De korting wordt dan verwerkt bij uw aanslag voor 2022. U doet de aanvraag hiervoor bij Sabewa. Kijk voor alle informatie en het aanvraagformulier op www.goes.nl/medische-regeling. Of neem contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Goes via 14 0113.

Aangepaste afvalinzameling rondom feestdagen

In verband met de feestdagen zijn de tijden en/of data voor het inzamelen van oud papier aangepast. Voor het inzamelen van restafval of GFT zijn er geen veranderingen.

De aanpassingen zijn in de volgende wijken/dorpen:

 Gebied/wijk

 Datum

 Inhaaldag

 Afvalstroom 

  • ’s-Heer Arendskerke

 Vrijdagavond

 24-12-2021

 Vrijdagmiddag

 24-12-2021

 Papier

  • Goes Oost

 Zaterdag

 25-12-2021

 Vrijdagochtend

 24-12-2021

 Papier

  • Goese Meer

 Zaterdag

 01-01-2022

 Vrijdagochtend

 31-12-2021

 Papier

Op de inhaaldag is het mogelijk uw papiercontainer om 7:00 uur in de ochtend al aan de weg te zetten.

U hebt in week 1 en 3 de mogelijkheid om uw kerstboom aan te bieden op de reguliere ophaaldag van de gft-containers. Plaats de kerstboom alstublieft naast de gft-container, er niet in of tegenaan.

Het is altijd mogelijk om uw kerstboom zelf naar de milieustraat te brengen. Dit kan van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur. Let op! Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden gewijzigd. Kijk voor meer informatie op www.zrd.nl

Vrijdag 24 december 2021

Gesloten om 15:00 uur

Zaterdag 25 december 2021

Heel de dag gesloten

Vrijdag 31 december 2021

Gesloten om 15:00 uur

Zaterdag 1 januari 2022

Heel de dag gesloten

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.