Info Goes week 49

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 49. Deze zijn op woensdag 8 december in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-11-2021

OMG-2021-1206

Nieuwe Diep 45 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-11-2021

OMG-2021-1204

Sluisplaat 29 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-11-2021

OMG-2021-1202

Kostersweg 1 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een loods

30-11-2021

OMG-2021-1203

Kamperfoeliestraat te Goes

het bouwen van zeven woningen

30-11-2021

OMG-2021-1205

Zusterstraat 2A te Goes

het vervangen van reclame

01-12-2021

OMG-2021-1207

Klaproosstraat 43 te Goes

het plaatsen van een dakopbouw

02-12-2021

OMG-2021-1213

Amundsenweg 22 te Goes

het plaatsen van drie vlaggenmasten

02-12-2021

OMG-2021-1211

Kloetingseweg 74 te Goes

het kappen van twee bomen

03-12-2021

OMG-2021-1215

Keizersdijk 4 te Goes

het verbouwen van een pand

03-12-2021

OMG-2021-1216

Reigerstraat 6 te Goes

het verbouwen van een woning

03-12-2021

OMG-2021-1217

Dorpsstraat 2 te Kattendijke

het verbouwen van een woning

03-12-2021

OMG-2021-1218

Goese Diep te Goes

het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning met een garage

03-12-2021

OMG-2021-1219

Elvis Presleylaan te Goes

het bouwen van een woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

29-11-2021

OMG-2021-1097

Stationspark 12 te Goes

het verlengen van de Instandshoudingstermijn 't Smoske Goes

29-11-2021

OMG-2021-0969

Patijnweg 22 te Goes

het legaal maken van het plaatsen van een zonnecollector

29-11-2021

OMG-2021-1050

Zonnebloemstraat 31 te Goes

het aanleggen van een inrit

29-11-2021

OMG-2021-0916

Beatrixlaan 40 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

29-11-2021

OMG-2021-1026

Oostkerkestraat 17 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

29-11-2021

OMG-2021-0937

Dillenburglaan 18 te Goes

het plaatsen van een schutting

30-11-2021

OMG-2021-1030

Verrijn Stuartweg 24 te Goes

het verbouwen van een bedrijfspand

30-11-2021

OMG-2021-1044

Nijverheidsstraat 35 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een afdak aan een bestaande loods

30-11-2021

OMG-2021-1060

Kapelseweg 20 te Kloetinge

het vernieuwen en levensloopbestendig maken van de woning

2-12-2021

OMG-2021-1006

Westwal 83 en 83 F01 tot en met F28 te Goes

het plaatsen van werktuigbouwkundige installaties op het dak

3-12-2021

OMG-2021-0892

Grote Markt 14 te Goes

het legaal maken van zonneschermen en een doorbraak

3-12-2021

OMG-2021-1138

Kreukelmarkt 8 te Goes

het geschikt maken van een winkelruimte voor lichte horeca

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1028

Kooiweg 9 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een chalet voor B&B

11 januari 2022

OMG-2021-1036

Muidenweg 17 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel en het uitbreiden van de woning

12 januari 2022

OMG-2021-1038

Blokjesplaat 2 te Goes

het aanleggen van een inrit

16 januari 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0565

Merellaan 1 te Goes

het uitbreiden van een bestaande ruimte

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 9 december 2021 is de verleende omgevingsvergunning met de stukken die daarbij horen voor zes weken in het Stadskantoor in te zien. Maak voor een inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-11-2021

M-ACT210664

Verrijn Stuartweg 24 in Goes

het beëindigen van de activiteiten.

 

24-11-2021

M-ACT210667

Hudsonweg 2 te Goes

het starten van een ambulancedienst.

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-12-2021

OOW-2021-544

Beestenmarkt te Goes

het plaatsen van een schaft-/materiaalwagen van 1 tot en met 24 december 2021

1-12-2021

STP-2021-535

Molenplein en De Spinne te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van falafel en frisdranken

1-12-2021

OOW-2020-576

Nieuwstraat 42 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het inrichten van een bouwplaats tot en met 18 maart 2022

2-12-2021

OOW-2021-447

Lombardstraat 6-8/Sint Jacobstraat 23 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een hoogwerker tot en met 24 december 2021

3-12-2021

OOW-2021-539

Brugstraat 16 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een container van 1 tot en met 29 december 2021

3-12-2021

OOW-2021-532

Savornin Lohmanlaan te Goes

het plaatsen van een container en een keet van 29 november 2021 tot en met 31 maart 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-12-2021

DHW_V-2018-077

Da Vinciplein 14 te Goes

het actueel maken van de Alcoholwetvergunning Bowlland Goes

2-12-2021

EXH-2021-342

Koningstraat 3 te Goes

het actueel maken van de exploitatievergunning, het plaatsen van een blokhutachtige constructie tot en met 15 januari 2022

2-12-2021

DHW_V-2021-299

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

het actueel maken van de Alcoholwetvergunning voor Café Restaurant De Oranjeboom

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

9 dec

Oordeelsvormende en besluitvormende raad, zie voor agenda > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.