Info Goes week 47

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 47. Deze zijn op woensdag 24 november in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-11-2021

OMG-2021-1153

Wolphaartsdijk

het opnieuw inrichten/breder maken van de veerdam

15-11-2021

OMG-2021-1150

Oranjeplaatweg 4A te 's-Heer Arendskerke

het vervangen van de bestaande waterzuivering

15-11-2021

OMG-2021-1151

Oranjeplaatweg 4A te 's-Heer Arendskerke

het vervangen van de bestaande waterzuivering

16-11-2021

OMG-2021-1157

's-Gravenpolderseweg 88 te Goes

het aanleggen van een in- en uitrit

18-11-2021

OMG-2021-1159

Noordeinde 6 te Kloetinge

het kappen van vier bomen

18-11-2021

OMG-2021-1161

Oranjeplaatweg 4A te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van twee units op de huidige units

19-11-2021

OMG-2021-1172

Ganzepoortstraat 9 te Goes

het verbouwen van een bovenwoning tot twee appartementen

19-11-2021

OMG-2021-1167

Oostwal te Goes

het kappen van een boom

19-11-2021

OMG-2021-1170

Van Dusseldorpstraat (kavel H) te Goes

het bouwen van een woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

15-11-2021

OMG-2021-0968

Livingstoneweg 14 te Goes

het verbouwen van het bedrijfspand

17-11-2021

OMG-2021-1010

Troelstralaan 1 te Goes

het plaatsen van een overkapping

17-11-2021

OMG-2021-0970

Schubertlaan 11 te Goes

het plaatsen van een balustrade op het platte dak en het maken van een buitendeur op de verdieping

18-11-2021

OMG-2021-1078

Mannee te Goes

het plaatsen van vier sporttoestellen als onderdeel van de beweegroute

18-11-2021

OMG-2021-1085

Westhavendijk 74 te Wilhelminadorp

het bouwen van een garage/berging

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

02-08-2021

M-ACT210481

Hensonweg 8 in Goes

het uitbreiden van de inrichting met een pand

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-11-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het gebruik van gemeentegrond in november en december 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-11-2021

EVG-2021-422

Molenplein te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van ‘Kerstcircus Goes’ van 23 december 2021 tot en met 9 januari 2022

18-11-2021

EVG-2021-273

Binnenstad te Goes

een evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht op 20 november 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

 

Raadsledenspreekuur

De gemeente Goes organiseert op donderdag 25 november van 19:00 tot 19:30 uur in het Stadskantoor opnieuw een raadsledenspreekuur. Dit is een informele bijeenkomst voor inwoners met vertegenwoordigers van alle fracties uit de gemeenteraad. U hebt tijdens dit spreekuur de mogelijkheid om:

  • actuele kwesties te bespreken;
  • vragen te stellen aan of misschien kritiek te uiten op de raadsleden;
  • ideeën voor gemeenteraadsleden kenbaar te maken of
  • een aan de gemeenteraad geschreven brief toe te lichten.

De aanwezige raadsleden nemen tijdens het spreekuur geen standpunt in over het besproken onderwerp en ze nemen geen besluiten. Wel wordt er een verslag gemaakt.

Het raadsledenspreekuur vindt voorafgaand aan iedere beeldvormende raadsvergadering plaats. De exacte data leest u in de kalender op goes.raadsinformatie.nl.

U hebt de mogelijkheid om uzelf tot 12:00 uur op de dag van het raadsledenspreekuur aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar b.van.doornum@goes.nl of bel naar 06-51 851 588. Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp waarover u in gesprek wilt gaan. En ook uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Meedenken over de toekomst van Spoorzone-Zuid

Inwoners hebben vanaf 22 november de mogelijkheid om digitaal mee te denken over de toekomst van Spoorzone-Zuid in Goes. Dit is het gebied ten zuiden van het spoor tussen de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) en de spoorwegovergang bij de Kloetingseweg.

Het gebied heeft veel potentie als het gaat om werken, wonen en recreëren. De gemeente Goes heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden. Hieruit is een aantal ideeën voor het gebied naar voren gekomen.

Wij willen heel graag weten wat u als inwoner of gebruiker van deze ideeën vindt. Het is tot en met 31 december 2021 mogelijk om via een digitale vragenlijst op goespraatmee.nl te reageren. En u kunt tegelijkertijd ook nieuwe ideeën aandragen. Meedenken over de toekomst van Spoorzone-Zuid? Ga dan naar goespraatmee.nl en vul de vragenlijst in.  

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

25 nov

Beeldvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.