Info Goes week 39

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 39. Deze zijn op woensdag 29 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-09-2021

OMG-2021-0960

Vlijekreek 4 te Goes

het legaal maken en aanpassen van een steiger

20-09-2021

OMG-2021-0962

Oude Rijksweg 50 te 's-Heer Hendrikskinderen

het uitbreiden van een woning

20-09-2021

OMG-2021-0957

Blokjesplaat 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

21-09-2021

OMG-2021-0961

Nieuwe Diep 48 te Goes

het legaal maken van een steiger

21-09-2021

OMG-2021-0969

Patijnweg 22 te Goes

het legaal maken van het plaatsen van een zonnecollector

21-09-2021

OMG-2021-0966

Nieuwe Diep 60 te Goes

het legaal maken van een steiger

21-09-2021

OMG-2021-0963

Blokjesplaat 44 te Goes

het legaal maken van een steiger

21-09-2021

OMG-2021-0968

Livingstoneweg 14 te Goes

het verbouwen van het bedrijfspand

22-09-2021

OMG-2021-0970

Schubertlaan 11 te Goes

het plaatsen van een balustrade op het platte dak en het maken van een buitendeur op de verdieping

22-09-2021

OMG-2021-0973

Kreekslagweg 15 te Goes

het uitbreiden van een bestaande woning

22-09-2021

OMG-2021-0972

Albert Joachimikade 11 te Goes

het plaatsen van twee dakramen

23-09-2021

OMG-2021-0974

Grote Markt 26 te Goes

het brandveilig gebruik van een pand

23-09-2021

OMG-2021-0980

Oude Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een woning

24-09-2021

OMG-2021-0981

Noordoordplaat 12 te Goes

het legaal maken van een steiger

25-09-2021

OMG-2021-0982

Hornikswei 61 te Goes

het aanleggen van een tegelpad vanaf de poort tot aan de straat

26-09-2021

OMG-2021-0984

Lewestraat 39 te Kloetinge

het plaatsen van een carport en het vervangen van een schuifpoort aan de achterkant

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

21-9-2021

OMG-2021-0927

Nieuwe Diep 46 te Goes

het legaal maken van een steiger

22-9-2021

OMG-2021-0728

Hudsonweg 10 te Goes

het uitbreiden van een bedrijfspand

22-9-2021

OMG-2021-0555

Contrabasweg 33 te Goes

het bouwen van een woning

23-9-2021

OMG-2021-0858

M.A.de Ruijterlaan 22 te Goes

het vervangen van de voordeur

23-9-2021

OMG-2021-0476

Hoofdstraat 37 en 37A te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een supermarkt

24-9-2021

OMG-2021-0964

Da Vinciplein 1 te Goes

het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en het bouwen van bouwwerken voor noodopvang

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-08-2021

M-ACT210511

Noordweegseweg 27 te 's-Heer Arendskerke

het beëindigen van de activiteiten voor de locatie

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Thorbeckelaan

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonend in Goes in de buurt van of aan:

  • Thorbeckelaan 20, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit verkeersbesluit (22 september 2021) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Publicatietekst Grondexploitatieovereenkomst ‘Goes, Zorgcluster ’s-Heeren Loo’

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 5 juli 2021 de grondexploitatieovereenkomst met betrekking tot ‘Goes, Zorgcluster ’s-Heeren Loo’ zijn aangegaan met Zuidergat Investments B.V. Deze overeenkomst gaat over de ontwikkeling van een zorgcluster nabij kruising ’s-Gravenpolderseweg en Nansenbaan in Goes. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst is sinds 27 september 2021 voor zes weken in te zien bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2.

Raadsledenspreekuur

De gemeente Goes organiseert op donderdag 7 oktober van 19:00 tot 19:30 uur in het Stadskantoor voor het eerst een raadsledenspreekuur. Dit is een informele bijeenkomst voor inwoners met vertegenwoordigers van alle fracties uit de gemeenteraad. U hebt tijdens dit spreekuur de mogelijkheid om:

  • actuele kwesties te bespreken;
  • vragen te stellen aan of misschien kritiek te uiten op de raadsleden;
  • ideeën voor gemeenteraadsleden kenbaar te maken of
  • een aan de gemeenteraad geschreven brief toe te lichten.

De aanwezige raadsleden nemen tijdens het spreekuur geen standpunt in over het besproken onderwerp. En ze nemen geen besluiten. Wel wordt er een verslag gemaakt.

Het raadsledenspreekuur vindt voorafgaand aan iedere beeldvormende raadsvergadering plaats. De exacte data leest u in de kalender op goes.raadsinformatie.nl.

U hebt de mogelijkheid om uzelf tot 12:00 uur op de dag van het raadsledenspreekuur aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar b.van.doornum@goes.nl of bel naar 06-51 851 588. Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp waarover u in gesprek wilt gaan. En ook uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Gemeentelijke diensten gesloten

De gemeentelijke diensten zijn op donderdag 30 september vanaf 15:30 uur gesloten. Dit in verband met een personeelsbijeenkomst. Neem voor spoedgevallen buiten kantoortijden contact op met de calamiteitentelefoon, (06)-53 298 141.

Rioleringswerkzaamheden Brederodestraat Kloetinge

In de Brederodestraat in Kloetinge vinden vanaf maandag 4 oktober rioleringswerkzaamheden plaats. Ook in de Koningin Wilhelminastraat werkt men vanaf die datum aan het riool. Deze straat is maar een week dicht. De Brederodestraat daarentegen is tot en met vrijdag 5 november afgesloten voor verkeer. Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met toezichthouder Wiebe Wijga. Hij is te bereiken door te bellen naar 06-10 097 501.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.