Info Goes week 35

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 35. Deze zijn op woensdag 31 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

23-8-2022

OMG-2022-0659

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een schuur

23-8-2022

OMG-2022-0548

Anthony Fokkerstraat, Deltaweg, Repelweg en Ongereedweg te Goes

het bouwrijp maken fase 1 en de aanleg van een ontsluitingsweg voor Bedrijvenpark Deltaweg

24-8-2022

OMG-2022-0625

Manneeweg 3 te Kloetinge

het verbouwen van de woning

25-8-2022

OMG-2022-0662

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van een verleende vergunning voor noodopvang

26-8-2022

OMG-2022-0446

Nieuwe Rijksweg 32 te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een inrit

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0570

Friesestraat 23 te Wolphaartsdijk

het vervangen van vuilwaterriolering, het aanleggen van regenwaterriolering en het herinrichten van de straat

7 oktober 2022

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

22-8-2022

STP-2022-458

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, appelflappen, churro's, wafels en koude en warme dranken van 1 tot en met 31 december 2022

23-8-2022

OOW-2022-494

Vlasmarkt 14 te Goes

het plaatsen van stoelen en tafels op de openbare weg van 11 augustus tot en met 30 september 2022

24-8-2022

OOW-2022-430

Jachthuisstraat 4 te Kloetinge

het plaatsen van een container van 29 augustus tot en met 19 september 2022

26-8-2022

OOW-2022-481

Kolveniershof te Goes

het plaatsen van keten en containers van 3 tot en met 15 november 2022

26-8-2022

OOW-2022-510

Korte Vorststraat te Goes

het plaatsen van een container van 29 augustus tot en met 1 november 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

22-8-2022

ALC_O-2022-375

Het Sas 10 te Wilhelminadorp

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Zeeland Nazomerfestival van 26 augustus tot en met 3 september 2022

23-8-2022

ALC_O-2022-381

Albert Plesmanweg 23 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens een openluchtvoorstelling van 30 augustus tot en met 3 september 2022

24-8-2022

EVG-2022-337

Albert Plesmanweg 23 te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van een openluchtvoorstelling van 30 augustus tot en met 3 september 2022

26-8-2022

EVG-2022-330

Geertesplein te Kloetinge

een evenementenvergunning voor een openlucht kerkdienst op 18 september 2022

26-8-2022

ALC_O-2022-500

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op 3 september 2022

26-8-2022

ALC_O-2022-505

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op 14 oktober 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Inzage in niet-openbare of beperkt openbare archieven Gemeente Goes

De gemeente Goes beheert overheidsarchieven en particuliere archieven die ouder zijn dan twintig jaar. Het grootste deel hiervan is volledig openbaar en is dan ook in de studiezaal van het gemeentearchief in te zien. Een klein gedeelte van de archieven is niet of beperkt openbaar. Wanneer een archiefstuk niet openbaar is, staat dit aangegeven in de inventaris van dat archief. Toch zijn er wellicht redenen waarom dat u dit materiaal wilt inzien. Kijk voor meer informatie over inzage van niet of beperkte archieven op www.gemeentearchiefgoes.nl. Of neem contact op met gemeentearchivaris mevrouw M.J. Louisse via m.louisse@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.