Info Goes week 35

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 35. Deze zijn op woensdag 1 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-08-2021

OMG-2021-0869

Goese Dieplaan 27 te Goes

het bouwen van een steiger

23-08-2021

OMG-2021-0867

Molenplein 6 te Goes

het plaatsen van een nieuw logo op de gevel

24-08-2021

OMG-2021-0868

Colijnhof 2 te Goes

het realiseren van een in- en uitrit

24-08-2021

OMG-2021-0866

Noordoordplaat 17 te Goes

het legaal maken van een steiger

26-08-2021

OMG-2021-0881

Ossenhoofdstraat 27A te Goes

het verbouwen van een pakhuis tot een woonruimte

27-08-2021

OMG-2021-0882

Zuidvlietstraat 122 te Goes

het aanpassen van de gevelindeling en het aanbrengen van isolatie

27-08-2021

OMG-2021-0883

Vlijekreek 14 te Goes

het legaal maken van de aanbouw van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

23-8-2021

OMG-2021-0841

Noordoordplaat 31 te Goes

het legaal maken van een steiger

23-8-2021

OMG-2021-0828

Blokjesplaat 14 te Goes

het legaal maken van een steiger

26-8-2021

OMG-2021-0544

Lewestraat 65 te Kloetinge

het wijzigen van de voorgevel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0607

Geraniumstraat 2 te Goes

het verbouwen van een pand

9 oktober 2021

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-08-2021

M-ACT210502

Scottweg 21a en 21b te Goes

het starten van een garagebedrijf

 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Kennedylaan

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

 

  • Kennedylaan 22, Goes

 

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (23 augustus 2021) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-8-2021

OOW-2021-085

Westwal te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 20 oktober 2021

24-8-2021

OOW-2021-333

Bramestraat te Goes

het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het inrichten van een bouwplaats van 18 oktober 2021 tot en met 23 januari 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

27-8-2021

EVG-2021-329

Binnenstad en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Goes Kinderstad op 4 september 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Het Bespaarhuis is vanaf 7 september weer open!

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien en kunt u al uw vragen stellen.

Het Bespaarhuis is vanaf dinsdag 7 september weer open! We zijn geopend op dinsdagen tussen 15:00 en 21:00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.