Info Goes week 34 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 34. Deze zijn op woensdag 23 augustus 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
04-08-2023 Z2023-00000833Sint Adriaanstraat 1, 4461JC Goeshet plaatsen van een dakopbouw
14-08-2023Z2023-00000913Tulpstraat 42, 4461NZ Goeshet bouwen van een schuur

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
26-06-2023Z2023-00000269Hammarskjoldstede 36 te Goeshet verbouwen van een woning
26-06-2023Z2023-00000366Dillenburglaan 36 te Goeshet realiseren van een uitrit
26-06-2023Z2023-00000404Lindemansweg te Kattendijkehet aanleggen van elektriciteitskabels
07-07-2023Z2023-00000321Livingstoneweg 1-18 tot en met 1-27 te Goeshet vergroten van bedrijfsunits
16-08-2023Z2023-00000229Kuiterswegeling te Kloetinge (kadastraal perceel E3488)het plaatsen van een communicatiemast
17-08-2023Z2023-00000658Vuilstraat 6 te Goes het herstellen van de brandschade
17-08-2023Z2023-00000155Etty Hillesumlaan 24a te Kloetingehet bouwen van een schuur

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15-08-2023OOW-2023-550Albert Joachimikade te Goeshet plaatsen van een container, keet, hoogwerker en biobox van 21 augustus tot en met 20 oktober 2023
17-08-2023OOW-2023-560Kamperfoeliestraat 29 te Goeshet plaatsen van een container van 14-8-2023 tot 25-9-2023
17-08-2023OOW-2023-559Westsingel, Zuidvlietstraat en Naereboutstraat te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 30 augustus 2023
17-08-2023STP-2023-555Edisonstraat en De Spinne te Goeseen standplaatsvergunning voor de verkoop van falafelbroodjes, frisdranken, smoothies en ijskoffie

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15-08-2023EVG-2023-525Pykeswegje 3 te Goesbuurtfeest Aria Ouverture op 30 september 2023
17-08-2023EXH-2023-473Kolveniershof 106 te Goes het actualiseren van een exploitatievergunning
17-08-2023ALC_O-2023-526Pykeswegje 3 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het buurtfeest van Aria en Ouverure op 30 september 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Străchinariu, V.31-12-1980
Străchinariu, A.X.01-02-2016
Străchinariu, V.G.07-04-2014
Nică, M.C.07-08-1976

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Izaz, H.11-07-199318-07-2023
Aârabe, W.11-05-199318-07-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
24 augustusDigitale Agendacommissie19:00 uur 
28 augustusPresidium17:00 uurStadskantoor Goes
29 augustusFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl