Info Goes week 33

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 33. Deze zijn op woensdag 17 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-06-2022

OMG-2022-0654

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het plaatsen van isolatieglas op de eerste verdieping en voor een deel op de begane grond

01-08-2022

OMG-2022-0642

Witte Paardstraat 3 te Goes

het wijzigen van de bestemming op de begane grond in wonen

01-08-2022

OMG-2022-0639

Patijnweg te Goes

het rooien en vervangen van drie beuken

01-08-2022

OMG-2022-0638

Het Sas 12 te Wilhelminadorp

het vervangen van een loods

02-08-2022

OMG-2022-0646

Noordeinde 5C te Kloetinge

het plaatsen van twee tijdelijke opslagunits

03-08-2022

OMG-2022-0649

Karrelanden 23 te Goes

het realiseren van een tweede oprit

03-08-2022

OMG-2022-0650

Bergweg 8 te Goes

het plaatsen van speeltoestellen

03-08-2022

OMG-2022-0651

Ketelhaven 7B te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

04-08-2022

OMG-2022-0652

Arendstraat 53 te 's-Heer Arendskerke

het restaureren van molen Nooit Gedacht

07-08-2022

OMG-2022-0659

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een schuur

07-08-2022

OMG-2022-0658

Lewestraat 44 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

08-08-2022

OMG-2022-0661

Lange Vorststraat 89 te Goes

het realiseren van twee appartementen

08-08-2022

OMG-2022-0662

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van een verleende vergunning voor noodopvang

12-08-2022

OMG-2022-0668

Mosselbank 22 te Goes

het wijzigen van de inrit

12-08-2022

OMG-2022-0667

Ridderstraat 12 te 's-Heer Arendskerke

het slopen en uitbreiden van de garage

14-08-2022

OMG-2022-0669

Vogelzangsweg 18 te Goes

het plaatsen van een warmtepomp

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

3-8-2022

OMG-2022-0615

Korte Kerkstraat 16 te Goes

het restaureren van de vensters en het natuursteenwerk aan de koorkant van de Grote- of Maria Magdalenakerk

3-8-2022

OMG-2022-0557

Columbusweg 35A te Goes

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

3-8-2022

OMG-2022-0568

Noordeinde 5C te Kloetinge

het plaatsen van een kantelmast (cameramast voor wedstrijdopnames en trainingsanalyses)

3-8-2022

OMG-2022-0574

Nieuwe Rijksweg 19 te 's-Heer Hendrikskinderen

het realiseren van een bovenwoning

3-8-2022

OMG-2022-0312

Zaagmolenstraat 72 te Goes

het aanpassen van de woning

5-8-2022

OMG-2022-0634

Oostmolenweg 31 te Kloetinge

het wijzigingen van de bestemming van agrarisch naar tuingrond

5-8-2022

OMG-2022-0521

Fransen van de Puttestraat 37 te Goes

het bouwen van een woning

5-8-2022

OMG-2022-0469

Lange Vorststraat 46, 46A en 46B te Goes

het splitsen van een pand met twee appartementen

5-8-2022

OMG-2022-0539

Repelweg 3 te Goes

het uitbreiden van OS Goes de Poel

8-8-2022

OMG-2022-0517

Zomerweg 23 te Kloetinge

het plaatsen van een aanbouw

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0454

Ravensteinlaan 71 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

1 oktober 2022

OMG-2022-0654

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het plaatsen van isolatieglas op de eerste verdieping en voor een deel op de begane grond

1 oktober 2022

 

OMG-2022-0558

Van Dusseldorpstraat (kavel G) te Goes

het bouwen van een woning

13 oktober 2022

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

27-07-2022

M-ACT220324

Albert Joachimikade 44 te Goes

een inrichting voor onderhoud en een reparatie aan een stalling van plezierjachten.

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-8-2022

OOW-2022-485

Blokjesplaat 42 te Goes

het plaatsen van een container en een dixi van 12 tot en met 30 september 2022

4-8-2022

OOW-2022-486

Beestenmarkt 10 te Goes

het plaatsen van een container van 4 tot en met 5 augustus 2022

5-8-2022

OOW-2022-488

Pyntorenstraat te Goes

het plaatsen van een container op 1 en 2 september 2022

5-8-2022

OOW-2022-425

Sint Jacobstraat 26 te Goes

het plaatsen van een steiger van 19 tot en met 23 september 2022

8-8-2022

OOW-2022-490

Noorddijk 6 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container van 15 augustus tot en met 2 september 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-8-2022

ALC_O-2022-473

Dooldijk 13 te Wolphaartsdijk

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Oogstfeest Wolfersdiek op 6 augustus 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Koelman, A.J.

03-07-1991

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op door te bellen naar 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat zij niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat onderstaande personen niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Hamers, R.

30-04-2000

14-06-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Wethouder Vermeulen aanwezig in pilot stadswinkel

Om inwoners te ontmoeten, is wethouder Martijn Vermeulen donderdag 25 augustus tussen 14:00 en 16:00 uur aanwezig in de pilot stadswinkel. Wilt u hem wat vragen of iets met hem bespreken? Loop dan gerust binnen in de Touristshop aan de Singelstraat in Goes.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

29 aug

Agendacommissie. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.