Info Goes week 31

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 31. Deze zijn op woensdag 4 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-07-2021

OMG-2021-0801

Kropkreek 10 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-07-2021

OMG-2021-0783

Vivaldipad 3 te Goes

het kappen van een boom

26-07-2021

OMG-2021-0782

Nieuwe Diep 34 te Goes

het legaliseren ven een steiger

26-07-2021

OMG-2021-0790

Sluisplaat 9 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-07-2021

OMG-2021-0789

Aartjeskreek 15 te Goes

het legaliseren van een steiger

27-07-2021

OMG-2021-0791

Noordoordplaat 36 te Goes

het legaliseren van een steiger

28-07-2021

OMG-2021-0794

Marten Toonderlaan 19 te Kloetinge

het aanleggen van een vlonderterras

29-07-2021

OMG-2021-0796

Heerenpolderweg 13 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een zorgwoning

29-07-2021

OMG-2021-0798

Zuiderlandweg 2 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

29-07-2021

OMG-2021-0799

Kropkreek 13 te Goes

het legaliseren van een steiger

29-07-2021

OMG-2021-0803

Noordoordplaat 15 te Goes

het legaliseren van een steiger

30-07-2021

OMG-2021-0808

Jacoba van Beierenstraat (ong.) te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een woning

31-07-2021

OMG-2021-0807

Nieuwe Diep 31 te Goes

het legaliseren van een steiger

01-08-2021

OMG-2021-0806

Noordoordplaat 23 te Goes

het legaliseren van een steiger

01-08-2021

OMG-2021-0810

Sluisplaat 25 te Goes

het legaliseren van een botenhelling

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

26-7-2021

OMG-2021-0745

Nieuwe Diep 5 te Goes

het plaatsen van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0733

Sluisplaat 24 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0723

Sluisplaat 34 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0724

Oude Diep 8 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0731

Blokjesplaat 2 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0757

Nieuwe Diep 24 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0759

Noordoordplaat 26 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0762

Kropkreek 8 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0725

Noordoordplaat 37 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0760

Nieuwe Diep 30 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0761

Nieuwe Diep 35 te Goes

het legaliseren van een steiger

26-7-2021

OMG-2021-0706

Sluisplaat 37 te Goes

het legaliseren van een steiger

28-7-2021

OMG-2021-0567

I.G.J.van den Boschstraat 50 te Wilhelminadorp

het vervangen van het hekwerk

28-7-2021

OMG-2021-0685

Bouwensputseweg 1 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van 3 woonunits voor tijdelijke huisvesting

28-7-2021

OMG-2021-0775

Sluisplaat 36 te Goes

het legaliseren van een steiger

28-7-2021

OMG-2021-0753

Blokjesplaat 31 te Goes

het legaliseren van een steiger

30-7-2021

OMG-2021-0625

Terlucht 1 te 's-Heer Arendskerke

het legaliseren van een aarden wal

30-7-2021

OMG-2021-0703

Dillenburglaan 6 te Goes

het plaatsen van een carport

30-7-2021

OMG-2021-0735

Jasmijnstraat 17 te Goes

het bouwen van een erker in de voorgevel

30-7-2021

OMG-2021-0659

Schimmelpenninckstraat 30 te Kloetinge

het plaatsen van een carport

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0544

Lewestraat 65 te Kloetinge

het wijzigen van de voorgevel

8 september 2021

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-04-2021

M-ACT210269

Albert Joachimikade 48 te Goes

het veranderen van de activiteiten

20-04-2021

M-ACT210272

Albert Joachimikade 32 te Goes

het veranderen van de activiteiten

5-07-2021

M-ACT210442

Albert Plesmanweg 82 te Goes

het starten van het bedrijf     

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-7-2021

OOW-2021-359

Beukenstraat 2 te Goes

het plaatsen van een torenkraan op 29 juli 2021

28-7-2021

OOW-2021-364

Willemsstraat 30 te Kloetinge

het plaatsen van een container

28-7-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

aanvulling op eerder verleende vergunning voor het plaatsen kraan

28-7-2021

OOW-2021-363

J.Q.C.Lenshoeklaan te Kloetinge

het plaatsen van een container van 29 juli t/m 3 augustus 2021

28-7-2021

OOW-2021-333

Bramestraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 16 augustus 2021 t/m 23 januari 2022

30-7-2021

GHO-2021-354

Stationsplein 2 te Goes

ontheffing voor het uitvoeren van  geluidproducerende werkzaamheden in de avond- en nachturen op 10 oktober en 1 november 2021 en van 5 maart 2022 t/m 7 maart 2022 en 23 april 2022 t/m 25 april 2022

30-7-2021

OOW-2021-371

Stationsplein 2 te Goes

het plaatsen van een tent en toiletwagen van 27 augustus t/m 5 september 2021

30-7-2021

OOW-2021-373

Langeweide t.h.v. nr. 18 te Kloetinge

het plaatsen van een container van 28 juli t/m 29 oktober 2021

30-7-2021

OOW-2021-370

Piet Heinstraat 9 te Goes

het plaatsen van een telewash systeem op 2 augustus 2021

30-7-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

aanvulling op eerder verleende vergunning voor het plaatsen kraan

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Transitievisie Warmte Goes

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hiermee maken gemeenten duidelijk wanneer welke dorpen en wijken geen aardgas meer hebben.

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in het juiste tempo gaan maken. We kijken welke wijken en dorpen op welke manier overgaan op andere manieren van verwarmen. En welke tussenstappen nu al mogelijk zijn om te nemen. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De visie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

Ook u kunt meedenken en uw mening geven, via de enquête op Goes Praat Mee. Via www.goespraatmee.nl gaat u naar de pagina over Transitievisie Warmte. Hier vindt u alle informatie over de transitievisie en kunt u de enquête invullen.

Agenda Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.