Info Goes week 30

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 30. Deze zijn op woensdag 28 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

08-07-2021

OMG-2021-0760

Nieuwe Diep 30 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-07-2021

OMG-2021-0741

Bachlaan 58 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis met veranda

19-07-2021

OMG-2021-0735

Jasmijnstraat 17 te Goes

het bouwen van een erker in de voorgevel

19-07-2021

OMG-2021-0732

Papegaaistraat 14 A te Goes

het vervangen van de ramen

20-07-2021

OMG-2021-0746

Terlucht 4 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

20-07-2021

OMG-2021-0745

Nieuwe Diep 5 te Goes

het plaatsen van een steiger

21-07-2021

OMG-2021-0747

Gemeente Goes

het plaatsen van PostNL Pakket- en briefautomaten op 4 locaties

21-07-2021

OMG-2021-0749

Bierkade 3 te Goes

het verbouwen van de begane grond van horeca naar woning

21-07-2021

OMG-2021-0753

Blokjesplaat 31 te Goes

het legaliseren van een steiger

21-07-2021

OMG-2021-0752

Dokter Vosstraat 2 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een bestaande woning en het plaatsen van een dakopbouw op de garage

21-07-2021

OMG-2021-0751

Albert Joachimikade 3 te Goes

het restaureren van de gevels

21-07-2021

OMG-2021-0755

Fransen van de Puttestraat 29 te Goes

het bouwen van een 2/1 kap met garage

22-07-2021

OMG-2021-0758

Blokjesplaat 13 te Goes

het legaliseren van een steiger

22-07-2021

OMG-2021-0756

Lange Kerkstraat 11 te Goes

het verbouwen van een pand tot appartementen

22-07-2021

OMG-2021-0757

Nieuwe Diep 24 te Goes

het legaliseren van een steiger

22-07-2021

OMG-2021-0761

Nieuwe Diep 35 te Goes

het legaliseren van een steiger

22-07-2021

OMG-2021-0759

Noordoordplaat 26 te Goes

het legaliseren van een steiger

22-07-2021

OMG-2021-0766

Oude Diep 2 te Goes

het legaliseren van een steiger

22-07-2021

OMG-2021-0769

Sluisplaat 8 te Goes

het legaliseren van een steiger

22-07-2021

OMG-2021-0767

Brouwersgang 1 te Goes

het plaatsen van en ramen in de achtergevel

22-07-2021

OMG-2021-0762

Kropkreek 8 te Goes

het legaliseren van een steiger

23-07-2021

OMG-2021-0773

Gemeente Goes

melding ontheffing geluidshinder

23-07-2021

OMG-2021-0774

Blokjesplaat 24 te Goes

het legaliseren van een steiger

23-07-2021

OMG-2021-0775

Sluisplaat 36 te Goes

het legaliseren van een steiger

23-07-2021

OMG-2021-0776

Vermetstraat 14 te 's-Heer Arendskerke

het uitbreiden van een bestaande woning

23-07-2021

OMG-2021-0771

Zwembadweg 3 te Goes

een melding brandveilig gebruik voor drie overnachtingen in de sporthal

23-07-2021

OMG-2021-0770

Prinsenhof 7 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

24-07-2021

OMG-2021-0777

Aartjeskreek 2 te Goes

het legaliseren van een steiger en het uitbreiden van een steiger

25-07-2021

OMG-2021-0778

Aartjeskreek 24 te Goes

het legaliseren van een steiger

25-07-2021

OMG-2021-0780

Koningin Wilhelminastr 20 te Kloetinge

het vervanging/vergroten dakkapel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

19-7-2021

OMG-2021-0705

Noordoordplaat 24 te Goes

het legaliseren van een boothelling

19-7-2021

OMG-2021-0690

Oesterbank 7 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0691

Sluisplaat 1 te Goes

het legaliseren van een bestaande een steiger en het plaatsen van een bootlift

19-7-2021

OMG-2021-0655

Noordoordplaat 38 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0665

Blokjesplaat 4 te Goes

het legaliseren van een helling

19-7-2021

OMG-2021-0666

Sluisplaat 26 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0673

Blokjesplaat 42 te Goes

het plaatsen van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0514

Papegaaistraat 4 te Goes

het plaatsen van nieuwe kozijnen

19-7-2021

OMG-2021-0681

Noordoordplaat 43 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0702

Aartjeskreek 10 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0707

Noordoordplaat 13 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0696

Nieuwe Diep 42 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0674

Noordoordplaat 44 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0683

Noordoordplaat 29 te Goes

het aanpassen van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0684

Blokjesplaat 18 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0676

Kropkreek 16 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0694

Sluisplaat 20 te Goes

het uitbreiden van een bestaande steiger

19-7-2021

OMG-2021-0661

Nieuwe Diep 51 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0711

Noordoordplaat 28 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-7-2021

OMG-2021-0654

Mosselbank 8 te Goes

het legaliseren van twee bootliften en vlonder

19-7-2021

OMG-2021-0370

Leliestraat 24 te Goes

het verbouwen van een bedrijfsloods naar woning

20-7-2021

OMG-2021-0534

Westwal 81 te Goes

het veranderen van de zijgevel en de carport

20-7-2021

OMG-2021-0626

Nassaulaan 28 te Goes

het plaatsen van een schutting

22-7-2021

OMG-2021-0599

Scheldestraat 51-55 te Goes

het vergroten van de dakkapellen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0477

's-Heer Elsdorpweg 37 te Goes

het bouwen van een garage

31 augustus 2021

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-06-2021

M-ACT210398

Albert Plesmanweg 17 te Goes

het wijzigen van de activiteiten van een houtbewerkingsbedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

22-7-2021

OOW-2021-355

Trumanlaan 54 te Goes

het plaatsen van een container van 4 augustus t/m 9 september 2021

22-7-2021

OOW-2021-352

Pruimestraat te Goes

het plaatsen van springkussens en deels afsluiten van de straat op 22 juli 2021

22-7-2021

STP-2021-332

Zomerweg 1 te Kloetinge

standplaatsvergunning voor de verkoop van koffie/thee, koek en gebak op woensdag

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-7-2021

EVG-2021-249

Geldeloozepad 5G te Goes

een evenementenvergunning voor Kindervakantieweek de Goese Polder 23 t/m 27 augustus 2021

20-7-2021

EVG-2021-145

Gardenierhof 30 te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor het houden van kindervakantiedagen van 31 augustus t/m 2 september 2021

20-7-2021

EVG-2021-225

Manneeweg 7 te Kloetinge

een evenementenvergunning voor de Klusdurpse dagen van 31 augustus t/m 3 september 2021

20-7-2021

EVG-2021-178

Zusterstraat 9 te Goes

een evenementenvergunning voor Manhuistuinconcerten van 1 augustus t/m 28 november 2021

20-7-2021

EVG-2021-108

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

een evenementenvergunning voor Kindervakantieweek 's-Heer Arendskerke van 30 augustus t/m 1 september 2021

20-7-2021

EVG-2021-107

Appelstraat 2A te Goes

een evenementenvergunning Kindervakantieweek Goes-Zuid 30 augustus t/m 2 september 2021

22-7-2021

EXH-2021-338

Stationspark 23 te Goes

een exploitatievergunning voor 't Smoske

26-7-2021

EVG-2021-310

Da Vinciplein 1 te Goes

een evenementenvergunning voor de Kermis van 6 augustus t/m 18 augustus 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Nota bodembeheer havengebied Goes actualisatie 2021

De gemeenteraad heeft op 22 juli 2021 besloten om de Nota bodembeheer havengebied Goes actualisatie 2021 vast te stellen. De nota is van kracht vanaf de eerste dag na publicatie en is aan te vragen via de gemeentelijke website.

(Spoed)aanvraag voor Nederlands paspoort of ID op 29 en 30 juli niet mogelijk aan de publieksbalie

Het is op 29 en 30 juli niet mogelijk om aan de publieksbalie van het Stadskantoor (met spoed) een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs aan te vragen.

Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum. U hebt vanaf 2 augustus weer de mogelijkheid om aan de publieksbalie een paspoort of identiteitsbewijs aan te vragen.

Neem voor vragen contact op met de afdeling Dienstverlening door te bellen naar 14 0113.

Transitievisie Warmte Goes

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hiermee maken gemeenten duidelijk wanneer welke dorpen en wijken geen aardgas meer hebben.

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in het juiste tempo gaan maken. We kijken welke wijken en dorpen op welke manier overgaan op andere manieren van verwarmen. En welke tussenstappen nu al mogelijk zijn om te nemen. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De visie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

Ook u kunt meedenken en uw mening geven, via de enquête op Goes Praat Mee. Via www.goespraatmee.nl gaat u naar de pagina over Transitievisie Warmte. Hier vindt u alle informatie over de transitievisie en kunt u de enquête invullen.

Bespaarhuis in augustus gesloten

Het Bespaarhuis is in verband met de zomervakantie in de maand augustus gesloten.

In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien. Ook is het mogelijk om al uw vragen te stellen over duurzaam en comfortabel wonen. Het Bespaarhuis is vanaf 7 september weer geopend op dinsdagen tussen 15:00 en 21:00 uur. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.