Info Goes week 22 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 22. Deze zijn op woensdag 31 mei 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-05-2023

Z2023-00000320

Karremansweidjes 8, 4464JG Goes

het plaatsen van een berging

12-05-2023

Z2023-00000321

Livingstoneweg 1, 4462GL Goes

het vergroten van de bedrijfsunits

12-05-2023

Z2023-00000324

Lange Achterweg 19, 4458AA 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

15-05-2023

Z2023-00000334

Oostwal 34, 4461JT Goes

het realiseren van 21 wooneenheden

16-05-2023

Z2023-00000339

Perzikstraat 16, 4462EG Goes

het slopen van een schoorsteen

17-05-2023

Z2023-00000355

Kasteelstraat 4, 4471PV Wolphaartsdijk

het verbouwen van een woning

17-05-2023

Z2023-00000358

Oostsingel 66, 4461KD Goes

het verbouwen van een woning

18-05-2023

Z2023-00000361

Repelweg te Goes

het aanleggen van middenspanningskabels

19-05-2023

Z2023-00000362

Van Walenburghof 8, 4471CL Wolphaartsdijk

het plaatsen van nieuwe kozijnen aan de voorzijde

20-05-2023

Z2023-00000365

Marten Toonderlaan 21, 4481DJ Kloetinge

het plaatsen van een terrasvlonder

21-05-2023

Z2023-00000366

Dillenburglaan 36, 4461TL Goes

het realiseren van een uitrit

23-05-2023

Z2023-00000404

Lindemansweg te Kattendijke

het aanleggen van elektriciteitskabels

23-05-2023

Z2023-00000406

Korenbloemstraat 24, 4461ZJ Goes

het vervangen van de kozijnen en voordeur voor kunststof kozijnen en een kunststof voordeur

24-05-2023

Z2023-00000410

Noorddijk te Wolphaartsdijk

het aanleggen van een rioolstelsel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-05-2023

Z2023-00000115

Nassaulaan 8, 8 01 tot en met 8 21 4461SX Goes

het transformeren van een kantoorpand naar een opvanglocatie voor vluchtelingen

2-05-2023

Z2023-00000117

Stationspark 51, 51 01 tot en met 51 23, 4462DZ Goes

het transformeren van een kantoorpand naar een opvanglocatie voor vluchtelingen

15-5-2023

OMG-2023-0195

Kievitlaan en Oude Singel te Goes

het aanleggen en verwijderen van gasleidingen

15-5-2023

Z2023-00000123

Prins Bernhardstraat 32, 4471PZ Wolphaartsdijk

het vervangen van de dakpannen

17-5-2023

OMG-2023-0133

Beukenstraat 1 te Goes

het vervangen van de kozijnen

17-5-2023

OMG-2023-0293

Vedelplein 30 te Goes

het plaatsen van een schuur

17-5-2023

OMG-2023-0119

Van Galenstraat 4 te Goes

het vervangen van een kozijn

17-5-2023

Z2023-00000112

Repelweg 3, 4462ET Goes

het plaatsen van een hekwerk

19-5-2023

OMG-2023-0200

Fort Oriental 26 te Goes

het bouwen van een bedrijfsloods

19-5-2023

OMG-2022-0929

Houtkade 20D te Goes

het bouwen van een woning

22-5-2023

OMG-2023-0131

Oostschans 45 en 47 te Goes

het bouwen van een loods en bedrijfswoning

22-5-2023

Z2023-00000007

Schuttershof 11A, 4461DZ Goes

het wijzigen van de bestemming van een winkel naar een woning

22-5-2023

Z2023-00000043

Eberhardtweg 1, 4462HH Goes

het plaatsen van 3 vlaggenmasten

22-5-2023

Z2023-00000165

Spanjaardstraat 12, 4472AR 's-Heer Hendrikskinderen

het isoleren van het dak en vernieuwen van de dakpannen

23-5-2023

Z2023-00000079

Diazweg te Goes

het aanleggen van een middenspanningsbekabeling

23-5-2023

Z2023-00000195

Kattendijke, Goes, Zeeland

het plaatsen van 13 kunstwerken van 17 juni tot en met 3 september 2023

24-5-2023

Z2023-00000026

Fluitekruidstraat 78, 4461MH Goes

het vervangen van het kozijn van de dakkamer

24-5-2023

Z2023-00000049

Cookweg 18, 4462HE Goes

het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning voor een bedrijfspand

24-5-2023

Z2023-00000057

Ketelkade 177, 4463LB Goes

het vergroten van het kozijn in de voorgevel

24-5-2023

Z2023-00000156

Dillenburglaan 19, 4461TJ Goes

het vervangen van de kozijnen

25-5-2023

Z2023-00000045

Van Kleffensstraat, Spierenburgstraat, Golda Meirstraat en Spaakstraat te Goes

het realiseren van een dakrenovatie voor 118 huurwoningen

25-5-2023

Z2023-00000060

Boogstraat te 's-Heer Arendskerke

het wijzigen van een bestemmingsplan

25-5-2023

Z2023-00000087

GOE00 647V, Vleugelweg te Goes

het plaatsen van een tijdelijk (reclame) bouwbord

25-5-2023

Z2023-00000042

Europalaan 50, 4463GM Goes

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

25-5-2023

Z2023-00000214

's-Gravenpolderseweg 114, 4462RA Goes

het verbouwen van de verpleegafdeling Cardiologie

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0868

Vermetstraat 12 te 's-Heer Arendskerke

het vernieuwen van een schuur

1 juli 2023

OMG-2023-0208

Perceel Brugstraat te Wilhelminadorp

het bouwen van een ecologische woning

16 juli 2023

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-01-2023

00320221

Kapelseweg 61 te Kloetinge

nieuwbouw van een agrarische bedrijfsloods

8-05-2023

Z2023-00001572

Zuiderlandweg 1A te Wolphaartsdijk

het verwijderen van een melktank en melkinstallatie

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-5-2023

SPD-2023-191

Voorstad te Goes

het plaatsen van 4 spandoeken, 15 beachvlaggen en 4 banners tijdens de badeendenrace op 27 mei 2023

22-5-2023

OOW-2023-361

Goeman Borgesiusstraat/De Savornin Lohmanlaan te Goes

het plaatsen van een container van 16 mei tot en met 28 juni 2023

22-5-2023

GHO-2023-270

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

kennisgeving incidentele ontheffing voor een festiviteit (geluidshinder/sluitingstijd) in verband met een bruiloft van 21:00 tot en met 01:00 uur op 7 juli 2023

22-5-2023

OOW-2023-358

Meloenstraat 3 te Goes

het plaatsen van een container van 12 tot en met 22 mei 2023

22-5-2023

GHO-2023-343

Van Heenvlietstraat 12 te Kattendijke

een ontheffing voor geluidshinder tijdens een verjaardag op 3 juni 2023

23-5-2023

OOW-2023-366

Vogelzangsweg te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 12 tot en met 30 juni 2023

23-5-2023

OOW-2023-365

Lange Vorststraat 46 te Goes

het plaatsen van een steiger van 5 tot en met 23 juni 2023

23-5-2023

OOW-2023-371

Wijngaardstraat 54 te Goes

het plaatsen van steigers van 30 mei tot en met 17 juni 2023

24-5-2023

OOW-2023-372

Noordoordplaat 31 te Goes

het plaatsen van een zeecontainer van 5 juni tot en met 16 juli 2023

25-5-2023

OOW-2023-364

Westsingel 96 te Goes

het plaatsen van een container van 26 mei tot en met 23 juni 2023

25-5-2023

OOW-2023-377

Hoogewei te Goes

het plaatsen van een container van 31 mei tot en met 7 juni 2023

25-5-2023

OOW-2023-375

Rommerswalestraat te Goes

het plaatsen van een keetwagen en dixi

25-5-2023

GHO-2023-302

Beestenmarkt 10 te Goes

een ontheffing voor geluidshinder tijdens de Afterparty Roze Zaterdag Goes op 17 juni 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-5-2023

EVG-2023-250

Hollandse Hoeve te Goes

een evenementenvergunning voor een kerkdienst in de openlucht op 11 juni 2023

15-5-2023

EVG-2023-214

Geldeloozepad te Goes in Sportpark 't Schenge

een evenementenvergunning voor Schenge Freestyle op 9 juni 2023

22-5-2023

EVG-2023-098

Grote Markt e.o.te Goes

een evenementenvergunning voor DELTA Ladies Night Ride 9 juni 2023

22-5-2023

ALC_O-2023-279

rondom De Veste te Goes

een ontheffing artikel 35 Drank en horecawet voor Festival De Veste op 16,17 en 18 juni 2023

22-5-2023

ALC_O-2023-243

Van Doornestraat 2 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Walk 4 Life op 23 juni 2023

22-5-2023

EVG-2023-201

Westhavendijk e.o. te Wilhelminadorp

een evenementenvergunning voor een Triatlon op 23 juni 2023

22-5-2023

EVG-2023-208

Goes-Zuid

een evenementenvergunning voor SouthparkCup op 24 juni 2023

23-5-2023

EXH-2022-675

Brugstraat 4 te Wilhelminadorp

een exploitatievergunning voor het dorpshuis Wilhelminadorp

23-5-2023

ALC_V-2022-651

Brugstraat 4 te Wilhelminadorp

een alcoholwetvergunning voor het dorpshuis in Wilhelminadorp

24-5-2023

STP-2023-368

Molenplein te Goes

het innemen van een standplaats voor het bevolkingsonderzoek tot 31 juli 2024

25-5-2023

EVG-2023-280

't Schenge te Goes

een evenementenvergunning voor een voetbaltoernooi op 24 juni 2023

25-5-2023

EVG-2023-232

Zwembadweg 3 te Goes

een evenementenvergunning voor Jeugdpupillenkamp V.V. Kloetinge op 24 en 25 juni 2023

25-5-2023

EVG-2023-338

Oud Sabbinge

een evenementenvergunning voor een openlucht kerkdienst op 2 juli 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Hassan, A.

01-07-1997

14-04-2023

Koval, Y.

09-01-1994

19-04-2023

Koval, M.

21-02-1987

19-04-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

1 juni

Agendacommissie

19:00 uur

 

6 juni

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.