Info Goes week 15 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 15. Deze zijn op woensdag 12 april 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-3-2023

Z2023-00000043

Eberhardtweg 1, 4462 HH Goes

het plaatsen van drie vlaggenmasten

30-3-2023

Z2023-00000042

Europalaan 50, 4463 GM Goes

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

31-3-2023

Z2023-00000045

 

Spaakstraat en omgeving te Goes

 

het realiseren van een dakrenovatie voor 118 huurwoningen

31-3-2023

Z2023-00000049

 

Cookweg 18, 4462 HE Goes

 

het wijzigen van een verleende vergunning voor een bedrijfspand

31-3-2023

Z2023-00000044

Van Goghstraat te Goes

het kappen en herplanten van een haagbeuk

31-3-2023

Z2023-00000046

 

Albert Plesmanweg 2, 4462 GC Goes

 

het plaatsen van bouwborden voor de aankondiging van het aanleggen van glasvezel

31-3-2023

Z2023-00000048

Oosthavendijk 21, 4475 AA Wilhelminadorp

het renoveren van een pand

2-4-2023

Z2023-00000053

Van Maelstedestraat 3, 4472 AS ’s-Heer Hendrikskinderen

het verbreden van de oprit

3-4-2023

Z2023-00000057

Ketelkade 177, 4463 LB Goes

het vergroten van het kozijn in de voorgevel

3-4-2023

 Z2023-00000060

Boogstraat te 's-Heer Arendskerke

het wijzigen van een bestemmingsplan

4-4-2023

Z2023-00000086

Hoofdstraat te Wolphaartsdijk

het moderniseren van de telecommunicatie installatie

4-4-2023

Z2023-00000079

Diazweg te Goes

het aanleggen van een midden spanningsbekabeling

5-4-2023

Z2023-00000087

Vleugelweg te Goes

het plaatsen van een tijdelijk (reclame) bouwbord

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

4-4-2023

OMG-2023-0155

Oostwal te Goes

het rooien en herplanten van een boom

4-4-2023

OMG-2023-0152

Zaagmolenstraat te Goes

het rooien en herplanten van drie bomen

4-4-2023

OMG-2023-0068

Mansholtlaan 1 te Goes

het wijzigen van de uitrit

5-4-2023

OMG-2023-0153

Westsingel te Goes

het rooien en herplanten van twee bomen

5-4-2023

OMG-2023-0154

Bleekveld te Goes

het rooien en herplanten van een boom

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-03-2023

Z2023-00000132

Meestoofweg 6 te Wilhelminadorp

een melding voor de opslag van vaste dierlijke meststoffen

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-3-2023

OOW-2023-216

Papegaaistraat te Goes

het plaatsen van een schaarhoogwerker van 3 april tot en met 14 april 2023

3-4-2023

OOW-2023-229

Jan Willem Frisostraat 15 te Goes

het plaatsen van twee containers van 7 tot en met 18 april 2023

4-4-2023

OOW-2023-266

Groene Weidje te Goes

het plaatsen van een steiger

4-4-2023

OOW-2023-264

Van Dusseldorpstraat 29 te Goes

het plaatsen van een container van 3 tot en met 12 april 2023

4-4-2023

OOW-2023-245

M.A. de Ruijterlaan 20 te Goes

een gewijzigde vergunning voor het plaatsen van een betonwagen op 6 april 2023

3-4-2023

GHO-2023-224

Voorstad 17 te Goes

een ontheffing voor de geluidshinder tijdens een muziekavond op 10 april 2023

3-4-2023

GHO-2023-249

Magdalenastraat te Goes

een ontheffing voor een festiviteit op Koningsdag op 27 april 2023

6-4-2023

GHO-2023-267

Admiraalplein, Koepoort en Westwal te Goes

een ontheffing voor het uitvoeren van geluidproducerende werkzaamheden van 11 april tot en met 14 april 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

4-4-2023

ALC_O-2023-048

Proeftuin te Wilhelminadorp

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Koningsspelen op 21 april 2023

4-4-2023

ALC_O-2023-138

Parkeerterrein de Koepoort aan de Wijngaardstraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken voor de Poffertjeskraam tijdens de kermis van 11 tot en met 17 augustus 2023

5-4-2023

EVG-2023-062

Wolfertsplein en omgeving te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor Koningsdag en -nacht op 26 en 27 april 2023

5-4-2023

EVG-2022-681

Parkeerterein Omnium/CIOS Zwembadweg 1 te Goes

een evenementenvergunning voor Kingsnight op 26 april 2023

5-4-2023

EVG-2023-091

Marktveld te Kloetinge

een evenementenvergunning voor Koningsdag op 27 april 2023

5-4-2023

EXH-2016-282

Sint Jacobstraat 48 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Eric's Bar La Strada tot 1 november 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Napierala, D.M.

11-03-1998

Muis, A.J.C.

16-08-1971

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Maihur, V.

27-01-1987

03-03-2023

Maihur, K.

25-12-2016

03-03-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

13 april

Oordeelsvormende raad

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

17 april

Presidium

19:30 uur

Stadskantoor Goes

18 april

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl