Indeling categorieën evenementen

Elke aanvraag voor een evenementenvergunning begint met een categorisering. De categorie waarbinnen een evenement valt geeft een indicatie van de inzet van de hulpdiensten en is bepalend voor het verdere vergunningverleningsproces en de looptijd.

Evenementen worden ingedeeld in vier categorieën:

0-evenement

Voor deze categorie hoeft geen evenementenvergunning te worden aangevraagd maar is een melding voldoende.

Een 0-evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 50 personen;
  • Het evenement tussen 09.00 en 00.30 uur plaatsvindt;
  • Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
  • Geen hinder op de openbare weg;
  • Er mogen alleen kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2.

Na de melding van een 0-evenement wordt altijd een beoordeling gedaan. Mogelijk is er tóch een evenementenvergunning nodig, bijvoorbeeld omdat de doelgroep of locatie meer risico met zich meebrengt.

A-evenement

Dit zijn evenementen die een evenementenvergunning nodig hebben omdat ze een laag risicoprofiel hebben. Kenmerken van dit soort evenementen zijn dat er niet wordt verwacht dat het evenement kan leiden tot risico’s voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Daarnaast hoeven er geen maatregelen getroffen te worden of voorzieningen om deze te beperken. Het is van belang dat bij de aanvraag ook een situatietekening van het evenemententerrein wordt aangeleverd.

B-evenement

Dit zijn evenementen die een evenementenvergunning nodig hebben omdat ze een gemiddeld risicoprofiel hebben. B-evenementen zijn evenementen die risico’s met zich mee kunnen brengen voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit zijn evenementen die om maatregelen en voorzieningen vragen vanuit bijvoorbeeld hulpdiensten of gemeente om risico’s te beheersen. Naast de vergunning is het van belang dat de organisator meerdere bijlagen aanlevert zoals een situatietekening heeft van het evenemententerrein, een draaiboek van het evenement en een veiligheidsplan.

C-evenement

Dit zijn evenementen die een evenementenvergunning nodig hebben omdat ze een hoog risicoprofiel hebben voor openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Het is (zeer) waarschijnlijk dat het betreffende evenement naar aanleiding van de beoordeling leidt tot risico’s en het treffen van maatregelen of voorzieningen om deze te beperken. Voor evenementen die in deze categorie vallen is het verplicht, als organisator, om een situatietekening van het evenemententerrein, een veiligheidsplan en een mobiliteitsplan op te stellen. 
 

Categorie evenementIndienen
0-evenement10 werkdagen voor aanvang van het evenement
A-evenement12 weken voor aanvang van het evenement
B-evenement12 weken voor aanvang van het evenement
C-evenement12 weken voor aanvang van het evenement

B en C evenementen moeten worden aangemeld vóór 1 november van het voorgaand jaar. Zie hiervoor het stappenplan evenement organiseren.