Duurzame brandweerpost Goes-West

Waar u nu nog kijkt op landbouwgrond, wordt aan de 's-heer Hendrikskinderendijk in 2024 de nieuwe brandweerpost Goes-West gebouwd. Het streven is om voor de bouw van de brandweerpost en de omgeving eromheen minimaal 80% biobased en circulaire materialen te gebruiken. Hiermee wordt het de meest duurzame brandweerpost van Zeeland.


Natuurinclusief

Ook laten we de brandweerpost natuurinclusief bouwen. Er wordt bewust ruimte gecreëerd voor dieren op en rondom de nieuwe brandweerpost. Buiten in het dak worden bijvoorbeeld kieren gemaakt waar vleermuizen hun nesten kunnen bouwen, er komt een insectenhotel en er komen veel bloemen en struiken die insecten en vogels aantrekken. Hieronder leest u waar Architectenbureau Rothuizen rekening mee heeft gehouden in het ontwerp. De cijfers verwijzen naar de afbeeldingen die hierboven staan.

1. De afwisselende begroeiing trekt insecten aan.

2. Buiten in het dak worden kieren gemaakt waar onder andere vleermuizen hun nesten kunnen bouwen.

3. Het beschutte platte dak met schelpen en kiezels is een goede plek voor de Scholekster

4. Het dak aan de oostkant maakt ruimte voor de nesten van de mees en huismus. Voedsel, water en veiligheid is belangrijk voor deze vogels.

5. De gierzwaluw heeft een nest vanaf 6 meter hoogte nodig. De achterkant van de toren heeft daarom vier nestkasten uit duurzaam hout.

6. Achter de post wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hier verzamelen zwaluwen klei voor hun nesten.

7. De Zak van Zuid-Beveland staat bekend om zijn bloemendijken. De variatie in begroeiing trekt insecten en vogels aan.

8. De Zeeuwse haag bestaat uit verschillende struiken. Dit is een ideale plek voor dieren om zich terug te trekken en zich te beschermen tegen roofdieren.

9. In de brandweertoren is een insectenhotel gemaakt. De belichting van het brandweerlogo is zo ingesteld dat insecten hier geen last van hebben.

Brandweerpost

Circulair en biobased

Duurzaam bouwen houdt in dat we gebruikmaken van circulaire en biobased materialen, zoals hout en marmoleum. Bijna alle materialen kunnen worden hergebruikt. Het duurzame ontwerp van de brandweerpost is tot stand gekomen in samenwerking met architectenbureau Rothuizen, constructiebureau Faktor Civil Engineering, ingenieursbureau Klictet, de Veiligheidsregio en vrijwilligers van de Goese brandweer.

Meer informatie over de nieuwe brandweerpost in Goes-West vindt u hier.