Brandweerpost Goese Poort

Op deze pagina vindt u alle informatie over de nieuwe brandweerpost die in Goes-West komt te staan.

Informatieavond en nieuwe naam: Brandweerkazerne Goese Poort

Op dinsdag 20 februari 2024 organiseerden we een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Joan Veldhuizen (wethouder gemeente Goes) en Gert Mulder (clustercommandant Veiligheidsregio Zeeland) openden de avond. Architect Rothuizen vertelde meer over het ontwerp van de brandweerkazerne. Aannemer de Delta en het bouwteam lieten de voorlopige planning van de bouw zien. En vrijwilligers van de brandweer vertelden meer over hun werk.  Ook werd de nieuwe naam van de brandweerkazerne onthuld: brandweerkazerne Goese Poort. 
 

Raad gaat voor meest duurzame variant Brandweerpost

De gemeenteraad van Goes heeft op 6 juli besloten dat er in totaal € 3,9 miljoen wordt uitgetrokken voor de bouw van de nieuwe brandweerpost in Goes-West aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk Noord. Het streven is om voor de bouw van de brandweerpost en de omgeving eromheen minimaal 80% biobased en circulaire materialen te gebruiken. Hiermee wordt het de meest duurzame brandweerpost van Zeeland.

Duurzaam bouwen houdt in dat we gebruikmaken van circulaire en biobased materialen, zoals hout en marmoleum. Bijna alle materialen kunnen worden hergebruikt. Ook laten we de brandweerpost natuurinclusief bouwen. Er wordt bewust ruimte gecreëerd voor dieren op en rondom de nieuwe brandweerpost. Buiten in het dak worden bijvoorbeeld kieren gemaakt waar vleermuizen hun nesten kunnen bouwen, er komt een insectenhotel en er komen veel bloemen en struiken die insecten en vogels aantrekken.  

De € 3,9 miljoen is niet alleen bedoeld voor de bouw zelf, maar ook voor onder meer de aankoop van de grond, het ontwerp en de inrichting van het perceel. Architectenbureau Rothuizen heeft het duurzame ontwerp van de brandweerpost voor de gemeente ontwikkeld in samenwerking met de Veiligheidsregio en vrijwilligers van de Goese brandweer. Samen is ook gezorgd voor een zo efficiënt mogelijke indeling van de brandweerpost. De nieuwe brandweerpost komt in de plaats van de tijdelijke post aan de Troelstralaan. Meer informatie over het duurzame en natuurinclusieve ontwerp vindt u hier.

Voorlopige planning

2023

April tot en met juli
Het investeringskrediet wordt vastgesteld door de Raad. 

Juli tot met september
We zoeken naar een bouwpartner voor de realisatie en uitvoering van het project. Ook vragen we omgevingsvergunning aan. Samen met het bouwteam werken we het bouwplan verder uit. Het bouwteam bestaat uit architectenbureau Rothuizen, constructiebureau Faktor Civil Engineering, ingenieursbureau Klictet, de Veiligheidsregio en vrijwilligers van de Goese brandweer. 

Oktober tot en met december
Start van de voorbereidende werkzaamheden op de locatie.

2024 - 2025

Maart 2025
Start van de bouw op locatie. 
25 maart start aannemer de Delta met de archeologische onderzoeken. 

Oktober 2024 t/m februari 2025
Volgens de planning leveren we begin 2025 de kazerne op aan Veiligheidsregio Zeeland.

Locatie

De nieuwe brandweerpost in Goes-West komt aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk Noord te staan, tussen de bedrijven Gebroeders Weststrate BV Goes en Nian Hao Restaurant Goes. Hieronder ziet u een foto van de locatie.
 

Kavel
De kavel waar de brandweerpost komt te staan

Definitief ontwerp

Lees hier alles over het duurzame ontwerp.

Het definitief ontwerp van de brandweerkazerne

Luchtfoto

Luchttekening van de kavel waarop de brandweerpost komt te staan
Luchtfoto met daarop getekend de plek waar de brandweerpost komt te staan

Informeren van omwonenden

Voor omwonenden van de locatie ’s-Heer Hendrikskinderendijk Noord vond woensdag 13 juli een tweede informatieavond over de nieuwbouw van de brandweerpost in het werkcafé plaats. Bezoekers kregen informatie over de vervolgprocedure van het concept bestemmingsplan. Architect Rothuizen liet beelden van het voorlopige ontwerp van de brandweerpost zien. En vrijwilligers van de brandweer waren aanwezig om eventuele vragen over hun werk te beantwoorden.

Wat heeft de raad tot nu toe besloten?

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 besloten dat er in totaal € 3,9 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de bouw van de nieuwe brandweerpost in Goes-West. 

Voorbereidingskrediet

Voor de voorbereiding van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne is een voorbereidingskrediet aangevraagd. De gemeenteraad ging hier op 22 juli 2021 mee akkoord. Luister via onderstaande link de raadsvergadering waarin dat gebeurde terug. U vindt daar ook de bijbehorende stukken die toen behandeld zijn. 

Raadsvergadering 22 juli 2021

Akkoord nieuwe brandweerpost

De gemeenteraad ging op 15 oktober 2020 akkoord met het plan voor een nieuwe brandweerpost aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk Noord. Luister via onderstaande link de raadsvergadering waarin de gemeenteraad akkoord ging terug. U vindt daar ook de bijbehorende stukken die toen behandeld zijn.

Raadsvergadering 15 oktober 2020