Bomen kappen voor ontsluiting bedrijvenpark Deltaweg

Aan de Anthony Fokkerstraat langs het fietspad, ter hoogte van het Van der Valk Hotel Goes, worden maandag 14 maart bomen gekapt.

Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de ontsluiting van het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg en de aanleg van een fietstunnel.

Kabels en leidingen

Het kappen van deze bomen is nodig om kabels en leidingen te kunnen verleggen en extra aan te leggen. Ook kunnen we dan het elektriciteitsnetwerk gereed maken voor de toekomst (de energietransitie). De bomen die we nu kappen, planten we op een later moment en op een andere locatie terug.

Verkeersregelaars

Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig om fietsers veilig over het fietspad te begeleiden.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0113.