Afval scheiden, hoe en waarom?

Afval scheiden heeft zin! Het meeste afval dat we gescheiden inzamelen, wordt apart verwerkt en opnieuw gebruikt. Dat heet hergebruik of recycling. Hergebruik is daarmee goed voor het milieu. En de gemeente ontvangt er een vergoeding voor. Alleen het restafval wordt verbrand. Dat kost ons dus geld.

Alle inkomsten en alle kosten van het afval verwerken we in de gemeentelijke belasting voor afval: de afvalstoffenheffing. Afval scheiden zorgt dus voor een schonere wereld én voor lagere kosten! En hoe minder kosten wij moeten maken voor het afval, hoe minder belasting u betaalt.

Restafval alleen in de containers voor restafval

Afval dat opnieuw gebruikt kan worden, moeten we goed gescheiden aanbieden. Het mag niet vervuild zijn met restafval. Anders ontvangen we als gemeente geen vergoeding. De afvalverwerkers keuren het aangeboden afval dan af. Ook moet de gemeente een boete betalen. Het is daarom belangrijk dat u géén restafval stort in de containers voor andere soorten afval.

Een tweede leven

Materialen, zoals papier, plastic en batterijen, kunnen voor een groot deel opnieuw gebruikt worden. Zo besparen we op nieuwe grondstoffen, energie en geld!

Wat hoort waar?

Wilt u weten wat in welke afvalcontainer hoort? Kijk op: https://www.afvalscheidingswijzer.nl/

Op de website van O.L.A.Z. vindt u filmpjes met informatie over het opnieuw gebruiken van afval als grondstof. Kijk op: https://www.olazzeeland.nl/van-afval-naar-grondstof/