Veel gestelde vragen over afval scheiden

Heeft u een vraag over het scheiden van afval? Hier vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen over afval scheiden

Ja! Afval is een belangrijke grondstof. Als we ons afval goed scheiden, kan veel afval opnieuw gebruikt worden. Recycling heet dit. Dit scheelt energie en nieuwe grondstoffen. Recycling is daarmee goed voor het milieu. Ook krijgen we als gemeente een vergoeding voor recyclebaar afval van de afvalverwerkers. Bijvoorbeeld voor oud papier, metalen, textiel, kunststof, enzovoort.

Restafval wordt verbrand. En dat geldt ook voor afval dat niet goed gescheiden is. Dat verbranden van afval kost veel geld.  Alle inkomsten en alle kosten verwerken we in de gemeentelijke belasting voor afval (de afvalstoffenheffing). Hoe minder kosten we hebben, hoe lager deze belasting is. Afval scheiden zorgt dus voor een schonere wereld én voor lagere kosten voor inwoners.

Nee, dat klopt niet. Alleen het restafval wordt verbrand in hoogovens. Het andere afval wordt verwerkt en opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld gft, glas, plastic en drankenkartons, textiel, batterijen, puin en ijzer.

Het verbranden van restafval is duur. Daarom moeten we ons afval goed scheiden. Zo blijft er zo min mogelijk restafval over. Dit beperkt de kosten en het is beter voor het milieu.

De afvalverwerkers in Nederland zijn hierover in gesprek met de producenten van verpakkingen. De producenten hebben op hun beurt weer te maken met strenge eisen op het gebied van houdbaarheid en gezondheid. Dat maakt de oplossing van het probleem lastig. Maar er wordt aan gewerkt!

In de tussentijd kunt u ook zélf veel doen. Koop bijvoorbeeld geen producten die per stuk verpakt zijn. Dus liever één hele ontbijtkoek dan vijf los verpakte plakken. De rest van de koek bewaart u dan in een brooddoos. Verder zijn voor veel producten navullingen te koop, bijvoorbeeld wasmiddel of schoonmaakmiddel. Ook dat scheelt afval. Daarnaast accepteren steeds meer winkels verpakkingen die u meeneemt van huis. Bijvoorbeeld speciale broodzakken en groente- en fruitzakken. Zo helpt u mee aan een wereld met minder afval.

Het opnieuw gebruiken van afval is goed voor het milieu. Van gebruikt plastic kunnen weer nieuwe producten en verpakkingen worden gemaakt. Zo hoeven we minder plastic te verbranden. Ook komt er zo minder plastic in de natuur terecht. Gebruikt plastic komt bijvoorbeeld terug in saus- en frisdrankflessen, kratten, tennisballen en speelgoed. Als we plastic opnieuw gebruiken, hoeven we geen nieuw plastic te maken. Daardoor hebben we minder fossiele grondstoffen nodig, zoals olie. Tegelijk besparen we op energie en beperken we de uitstoot van CO2 (broeikasgassen).

Voor meer informatie over het scheiden van plastic verpakkingsafval, kijk op deze website van Nedvang

Goedkoper

Maar er is nog een voordeel! Hoe beter we dit plastic afval scheiden, hoe minder kosten we als gemeente hebben. Ook krijgt de gemeente een vergoeding van de afvalverwerker voor goed gescheiden plastic. Deze inkomsten ziet u uiteindelijk terug in de gemeentelijke belasting voor afval (de afvalstoffenheffing). We kunnen deze dan zo laag mogelijk houden.

Ook op een andere manier is het goed voor uw portemonnee om plastic apart te houden. Hoe beter u uw plastic afval scheidt, hoe minder snel uw container voor restafval vol is. U hoeft deze dan minder vaak aan te bieden. (Of uw zak met restafval naar de verzamelcontainer te brengen). Dat scheelt duidelijk in het variabel tarief dat u betaalt. U bent zo dus  goedkoper uit.

Op 1 januari 2019 is de gemeente Goes gestart met Diftar. Sinds die tijd moet u plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) in doorzichtige zakken inleveren. Zo kunnen wij goed zien of er echt alleen PMD-afval in de zakken zit. Ook hopen wij met deze zakken dat inwoners een beetje op elkaar letten. Het is namelijk belangrijk dat we zuiver PMD-afval aanbieden aan de afvalverwerker.  Verder hebben zwarte vuilniszakken nog een nadeel. Door hun kleur kan de verwerker deze zakken minder goed opnieuw gebruiken met andere soorten plastic.

Is het gebruik van doorzichtige zakken voor PMD-afval verplicht?

Ja. Sinds 1 januari 2019 is het gebruik van doorzichtige zakken verplicht. Dat houden we ook goed in de gaten (handhaving). Als er ander afval dan PMD-afval in de ondergrondse containers komt, raakt het PMD-afval vervuild. De kunststofverwerker keurt dit vervuilde afval af. Vervuild afval kan namelijk niet of moeilijker opnieuw gebruikt worden. Afkeuring betekent dus hogere kosten voor de verwerking. Uw medewerking vinden wij daarom heel belangrijk. 

Let op! U mag uw plastic afval alleen verpakt in de container storten. Dus niet los! Anders raakt de container in storing. Ook daarom is het gebruik van een doorzichtige zak verplicht.

De afvalverwerker waar wij een contract mee hebben, kan deze drie soorten afval achteraf van elkaar scheiden. Dit gebeurt met een grote zeef en een blaasmachine. Deze blaasmachine blaast de drankenkartons omhoog om ze uit het plastic te halen. Om die reden is het belangrijk dat u drankenkartons leeg inlevert.

Sinds 1 januari 2020 mogen ook metalen verpakkingen bij de plastic verpakkingen en de lege drankenkartons. Bijvoorbeeld frisdrankblikjes, conservenblikken en chipszakken. Dit  afval mag dus allemaal mee in de bak voor PMD-afval. PMD-afval staat voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons. Bij de verwerker gaat dit PMD-afval naar een installatie, waar het verder wordt gesorteerd. Zo wordt het geschikt gemaakt voor nieuw gebruik.

De glasbak heeft verschillende vakken, voor de verschillende kleuren glas. Dit geldt ook voor de vrachtwagen, die de glasbakken komt legen. Dit is goed te zien vanaf de bovenkant, maar niet vanaf de zijkant. De verschillende kleuren glas blijven dus altijd apart. Alleen als glas goed gescheiden is op kleur, kan het opnieuw worden gebruikt.

Wanneer verschillende soorten afval met elkaar in contact komen, raken ze vaak vervuild. Als er bijvoorbeeld frituurvet op textiel ligt, is dit textiel niet meer geschikt om verder te verwerken. De gemeente krijgt dan geen vergoeding voor het afval, maar heeft juist extra kosten. Afval scheiden moet daarom gebeuren bij de bron, door de inwoners zelf.

Bedrijven kiezen zelf wie hun afval ophaalt. Wél stelt de gemeente regels daarvoor op. Zo bepaalt de gemeente de manier waarop en de tijden waarop het afval opgehaald mag worden. Als gemeente zijn we namelijk verantwoordelijk voor het veilig en leefbaar houden van de openbare ruimte. 

Als inwoner van Goes betaalt u alleen belasting voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Inwoners betalen niet voor bedrijfsafval.

Theezakjes en koffiepads mogen bij het gft-afval. 

Meer over theezakjes leest u in de Afvalscheidingswijzer van Milieu  Centraal:  https://www.afvalscheidingswijzer.nl/

Dit geldt ook voor losse thee en koffie. Spoel dit niet door de gootsteen, maar gooi het bij uw gft-afval.

De gemeenten Borsele, Noord-Beveland en Terneuzen zijn overgestapt op het achteraf scheiden van afval. Dit heet nascheiding. Plastic, metaal en drankenkartons (PMD-afval) mogen daar gewoon in de bak voor restafval. Het gaat om een proef bij afvalverwerker AVR (Afvalverwerking Rijnmond). AVR heeft nieuwe installaties die plastic, metaal en drankenkartons van restafval kunnen scheiden. Deze proef duurt tot 2026.

De gemeente Goes doet niet mee aan deze proef met nascheiding. De reden is dat wij in 2019 zijn overgestapt op Diftar. Wél houden we de resultaten van de proef goed in de gaten. En als dat nodig is, passen we ons afvalbeleid aan.

Met warm weer kan uw container stinken. Of er kruipen maden uit. Dat is niet gevaarlijk, maar wel vies. Ook vorst kan problemen geven. De belangrijkste tips voor een schone en frisse container vindt u hier op een rij.

Voorkomen

  • Droog houden. Leg een oude krant of stro onderin de containers. Zo blijven afvalresten niet aan de bodem van de container plakken.
  • Schoon houden. Maak lege containers regelmatig schoon. Gebruik hiervoor  water met een scheut azijn of water met groene zeep.
  • Verpak etensresten direct. Vliegen komen af op etensresten. Ze leggen daar hun eitjes in. Verpakte etensresten maken de container minder aantrekkelijk voor vliegen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld een krant of een biologisch afbreekbare afvalzak.
  • Hang mottenballen in de bak. De geur van mottenballen houdt vliegen op afstand. Tip: stop de mottenballen in een oude panty en knoop deze aan het handvat.
  • Luiers horen bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak. Dat houdt de container fris en voorkomt maden.

Bestrijden

Toch maden in een container? Dan helpen de volgende tips:

  • Klimop (Hedera) in uw container.  Klimop, of Hedera, is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden.
  • Zout, strooizout en kalk. Strooi af en toe een handje zout of kalk in de bak. Daardoor drogen maden uit.

Maden in een lege container?

  • Azijn of groene zeep. Maak de container schoon met kokend water, met daarin een scheut azijn of wat groene zeep.
  • Milieuvriendelijke middelen tegen ongedierte. Ook deze middelen werken prima tegen maden. Ze zijn wel duurder dan de eerder genoemde middelen.

Let op: gebruik geen chemische middelen in de gft-container!