Adoptie van rotondes

De gemeente Goes heeft al flink wat rotondes aangelegd. Dit om op de drukkere wegen het verkeer in goede banen te leiden. De rotondes zien er vaak sober uit, terwijl de meeste verkeersdeelnemers er toch wel eventjes staan te wachten. Dat kan beter! De gemeente biedt bedrijven daarom de mogelijkheid een rotonde te adopteren en er iets moois van te maken.

Hoe werkt het?

U laat de gemeente weten dat u een rotonde wil adopteren. Samen met de gemeente kiest u vervolgens een rotonde uit. U mag de middencirkel daarvan zelf inrichten en onderhouden, voor een periode van vijf jaar. Het kan voorkomen dat er twee of meer gegadigden zijn voor dezelfde rotonde. In dat geval bepaalt de gemeente via een loting met wie de vervolgafspraken worden gemaakt.

Als volgende stap levert u uw idee en een tekening aan voor de inrichting. Deze worden door de gemeente beoordeeld. Na goedkeuring gaat u een overeenkomst aan met de gemeente. In de overeenkomst staan een aantal voorwaarden. Zowel de gemeente als uw bedrijf moeten zich daaraan houden. Op de rotonde mag u maximaal vier borden van 70 x 35 cm plaatsen. Tijdens de contractperiode wordt de rotonde netjes door u onderhouden.

Wat zijn de voorwaarden?

Er gelden verschillende voorwaarden bij het adopteren van een rotonde. Deze gaan bijvoorbeeld over de locatie, graafwerk, het omgaan met kabels en leidingen en het onderhoud. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij de afdeling Omgeving en Economie van de gemeente Goes, tel. 14-0113.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adopteren van een rotonde? Neem ook dan contact op met de afdeling Omgeving en Economie.

Een kaart met daarop de locaties van de rotondes (Rotondes september 2017) is verkrijgbaar via het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14-0113. Verder is er een nieuwsbrief beschikbaar met meer informatie (Nieuwsbrief Adoptierotondes 2017). Beide documenten zijn ook aan te vragen door het formulier via de knop hieronder in te vullen. Vermeld daarbij de volledige naam van het document.

Document opvragen

Start aanvraag