Aansprakelijkstelling gemeente

Algemeen

Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

Gemeente aansprakelijk stellen

Het aansprakelijk stellen van de gemeente doet u online of schriftelijk.

U kunt de aansprakelijkstellingen online regelen. Daarbij kunt u direct foto’s, nota’s, eventuele getuigenverklaringen of een proces-verbaal van de politie toevoegen.

Ook kunt u de aansprakelijkheidsstelling schriftelijk regelen. U stuurt dan een brief naar de gemeente waarin u duidelijk omschrijft waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Bij de brief voegt u foto’s en/of nota’s en eventuele getuigenverklaringen en/of een proces-verbaal van de politie.

Behandeling aansprakelijkstelling

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging zodra uw aansprakelijkstelling ontvangen is. Hierop staat ook uw zaakkenmerk. De gemeente onderzoekt de claim en soms zijn hierbij externe deskundigen nodig. Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voordat u een besluit ontvangt. Een eenvoudige claim kan binnen enkele weken afgehandeld zijn, bij ingewikkelde besluiten kan het maanden duren. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

De gemeente kan uw schadeclaim voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. In dat geval behandelt de verzekeringsmaatschappij de schadeclaim en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt.