Zieke of dode vogels melden

Sinds het begin van het jaar heerst er vogelgriep in Nederland. Elke dag vindt de dierenambulance tientallen zwakke of dode dieren. Er komen veel meldingen binnen via Fixi.

Het gaat om verschillende vogelsoorten, maar vooral watervogels zijn de dupe van de griep. Watervogels zijn bijvoorbeeld eenden, meeuwen, meerkoeten, waterhoentjes, zwanen en ganzen. Roofvogels en kraaiachtigen lopen minder risico, maar kunnen wel besmet zijn. Andere vogels, zoals duiven, kleine zangvogels of spechten lopen geen risico.  

Advies

Maak een melding aan via Fixi. Maak een foto waar de vogel en de omgeving goed opstaan zodat de locatie duidelijk is.

  • Raak geen risicovogel met blote handen aan;
  • Ziet u een zieke of gewonde vogel uit de risicogroep, bel dan Dierenambulance Zeeland, tel. 088 811 3510.