Zieke of dode vogels melden

Sinds het begin van het jaar heerst er vogelgriep in Nederland. Elke dag vindt de dierenambulance tientallen zwakke of dode dieren. Er komen veel meldingen binnen via Fixi, maar het melden van zieke of dode vogels moet niet bij de gemeente.

Het gaat om verschillende vogelsoorten, maar vooral watervogels zijn de dupe van de griep. Watervogels zijn bijvoorbeeld eenden, meeuwen, meerkoeten, waterhoentjes, zwanen en ganzen. Roofvogels en kraaiachtigen lopen minder risico, maar kunnen wel besmet zijn. Andere vogels, zoals duiven, kleine zangvogels of spechten lopen geen risico.  

Advies

Er worden nu veel meldingen gemaakt via Fixi, maar het melden van zieke of dode vogels moet niet via de gemeente. Wat kunt u dan het beste doen?

  • Raak geen risicovogel met blote handen aan;
  • Ziet u een zieke of gewonde vogel uit de risicogroep, bel dan Dierenambulance Zeeland, tel. 088 811 3510;
  • Treft u meerdere dode vogels aan, neem dan contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), tel. 045 – 546 31 88;
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0113. 

Meer informatie op de website van de dierenbescherming